สงกรานต์ พิษณุโลก 2556

เขียนเรื่องเที่ยว
เที่ยวสงกรานต์ พิษณุโลก ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธชินราช พระบรมสารีริกธาตุ งานมหกรรมอาหาร ถนนกล้วยตาก

งานประเพณีสงกรานต์ถนนกล้วยตาก – มหกรรมอาหาร
และพิษณุโลกแกรนด์เซลล์ จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดการ : ๐๙ เมษายน ๒๕๕๖ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ถนนนเรศวร วงเวียนสถานีรถไฟ พิษณุโลก
รายละเอียดกิจกรรม :
– การประกวดนางสงกรานต์, การประกวดหนูน้อยสงกรานต์
– พิธีสรงน้ำพระพุทธชินราช พระบรมสารีริกธาตุ
– ขบวนแห่พระพุทธชินราชจำลอง, ขบวนแห่นางสงกรานต์
– งานมหกรรมอาหาร ถนนกล้วยตาก
– การแสดงน้ำพุลีลาประกอบเสียงดนตรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลนครพิษณุโลก โทร.๐๕๕-๙๘๓๒๒๑ ต่อ ๒๒๔ ททท.สำนักงานพิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๕-๒๗๔๒-๓ เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/phitsanulok

……………………………………………………………………………………………….
ข้อมูลจาก : http://songkran.tourismthailand.org
เขียนเรื่องเที่ยว

ข่าวท่องเที่ยว