คำขวัญกำแพงเพชร

เขียนเรื่องเที่ยว
คำขวัญกำแพงเพชร คำขวัญจังหวัดกำแพงเพชร รวมคำขวัญ 77 จังหวัด

กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
กล้วยไข่หวาน
กำแพงเพชร

เขียนเรื่องเที่ยว

ภาคกลาง