คำขวัญประจำจังหวัด

จังหวัด หนองบัวลำภู

จังหวัด หนองบัวลำภู

ข้อมูล จังหวัด หนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

                         จังหวัดบุรีรัมย์                 จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 6 ...

จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร

                          จังหวัดยโสธร                 จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 9 อำเภอ 78 ตำบล และ 835 หมู่บ้าน ...

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

                    จังหวัดสมุทรสาคร                 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวไทย ...

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

                        จังหวัดพิจิตร                พิจิตร เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน มีความหมายว่า “เมืองงาม” ...

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

                       จังหวัดนราธิวาส           เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย ...

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

                        จังหวัดแพร่          เป็นจังหวัดในภาคเหนือ อดีตเป็นแหล่งไม้สักที่สำคัญของประเทศ มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยม ...

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

                          จังหวัดพะเยา             จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน ...

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

                       จังหวัดนครสวรรค์               เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างตอนล่างของภาคเหนือและตอนบนของภาคกลาง มีพื้นที่ประมาณ 9,597 ...

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

                        จังหวัดลำปาง                                  เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และภูเขาสูง ...

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

                     จังหวัดกำแพงเพชร             เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 358 กิโลเมตร ...

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

                       จังหวัดอุตรดิตถ์                                  เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย ...

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

                          จังหวัด อุทัยธานี              ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ ๖,๗๓๐ ตารางกิโลเมตร ...

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

                          จังหวัดมุกดาหาร                 จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ...

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

                      จังหวัดอำนาจเจริญ                 จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ...

หน้าที่ 1 จาก 212