ที่เที่ยวจันทบุรี

น้ำตกคลองไพบูลย์ น้ำใสๆ ไหลเย็น เห็นตัวปลา

น้ำตกคลองไพบูลย์ น้ำใสๆ ไหลเย็น เห็นตัวปลา

เที่ยวเเบบติดดิน นอนบนดิน กินบนทราย