ที่เที่ยวลพบุรี

ชวนเที่ยว เทศกาลชมทุ่งทานตะวันบาน ประจำปี 2556

ชวนเที่ยว เทศกาลชมทุ่งทานตะวันบาน ประจำปี 2556

เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี ริมฝั่งถนนในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี จะสะพรั่งไปด้วยสีเหลืองของดอกทานตะวัน ...

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

ป่าต้นน้ำผืนสุดท้ายอันอุดมสมบูรณ์ แห่ง ลำสนธิ