วันลอยกระทง 2555

สถานที่จัดงาน เที่ยววันลอยกระทง 2555

สถานที่จัดงาน เที่ยววันลอยกระทง 2555

ร่วมสืบสานประเพณี ขอขมาพระแม่คงคา เพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต