ว่านเพชรหึง

ชม”ว่านเพชรหึง”ราชาแห่งกล้วยไม้ที่สวนพฤกษ์

ชม”ว่านเพชรหึง”ราชาแห่งกล้วยไม้ที่สวนพฤกษ์

ชม“ว่านเพชรหึง”ราชาแห่งกล้วยไม้ที่สวนพฤกษ์        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...