150616174139-changi-jewel-vortex-exlarge-169-1

10 อันดับ สนามบินยอดเยี่ยมและยอดแย่ที่สุด แห่งปี 2016

CNN ได้จัดอันดับ สนามบินยอดเยี่ยมและยอดแย่ที่สุด แห่งปี 2016 โดยวัดจากความประทับใจของนักท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น