เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

เขียนเรื่องเที่ยว
สื่อสารกับคนลาวได้อย่างมั่นใจ ไม่ผิดเพี้ยนด้วยการ เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

ภาษาลาว (ลาว: ພາສາລາວ พาสาลาว) เป็นภาษาราชการของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ในภาษากลุ่มไต สำเนียงการออกเสียงคล้ายกับภาษาอีสานของประเทศไทย บางคำใกล้เคียง บางคำก็ต่างกันซะจนความหมายผิดเพี้ยน จนเกิดเป็นเรื่องฮาอยู่บ่อยๆ ดังนั้น เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว ไว้จั๊กหน่อย เว่าได้น้อยๆ พอน่ารักเด้อ

สำหรับคนตั้งใจไปช้อป ให้เน้นดูศัพท์ ภาษาลาว เรื่องช้อปปิ้ง การ “ขายของ” คนลาวจะเรียกว่า “ค้าประเวณี” มาพูดบ้านเราสิมีอึ้ง! ที่สำคัญ!! ขาช้อปทั้งหลายพึงระวัง อย่าบอกคนลาวว่าให้พาไป “ซื้อของ” เพราะเขาจะพาไป “ซื้อบริการทางเพศ” ฟังแล้วหนุ่มๆ คงอยากวิ่งหา “ถุงยางอนามัย” จำไว้ขำๆ ถุงยางที่ว่าคนลาวเขาเรียก “เสื้อกันฝนตัวน้อย” และอย่าพลอยตกใจถ้าคนลาวบอกจะพาไป “ซ่อง” เพราะพี่เขาเจตนาหมายถึง “ช่องทาง” นั้นนี้

กลับมาที่เรื่องซื้อของ ภาษาลาว ให้บอกว่า “ซื้อเครื่อง” พูดให้ถูกจะได้ไม่เกิดเรื่องเกิดราว ปวดท้องเบาท้องหนัก อย่าถามหา “ส้วม” เพราะคนลาวอาจงงว่าจะถามถึง “ห้องหอ” ทำไม!? จำไว้ถ้าอยากปลดทุกข์ ให้บอกว่าข้อยต้องการจะ “ไปนอก” ถึงกับเดินทางไกลกันเลยทีเดียว พอพูดคุยกันสนิทสนมกลมเกลียว จงภูมิใจที่เขาเรียกเราว่า “เสี่ยว” เพราะเท่ากับว่าเขานับเราเป็น เพื่อนสนิท แล้ว คนลาวน่ารัก มีมิตรไมตรี หากอยากรู้จักดี ลองเรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว ไว้ ความสัมพันธ์จะยิ่งแน่นแฟ้น…

การทักทาย-คำขึ้นต้น คำลงท้าย ภาษาลาว

สวัสดี (ทักทาย) สบายดี
สวัสดี (อำลา) โซกดี
ขอบคุณ (มาก) ขอบใจ (หลาย)
ครับ/ค่ะ เจ้า หรือ โดย (ผู้อาวุโสน้อยกว่าใช้กับผู้อาวุโสมากกว่า)
ใช่ แม่นแล้ว, เจ้า
ไม่ใช่ บ่, บ่แม่น
ไม่เป็นไร บ่เป็นหยัง
ขอโทษ ขอโทด
ขอให้มีสุขภาพดี ขอให้เข็มแข็ง
ขอให้อายุยืน ขอให้มั่นยืน
ฉันรักเธอ ข้อยฮักเจ้า
ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ฮู้จัก
คุณชื่ออะไร เจ้าซื่อหยัง
ฉันชื่อ ข่อยซื่อ
คุณมาจากไหน เจ้ามาแต่ใส
คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีบ่

 สรรพนามศัพท์ ภาษาลาว

กระผม/ฉัน ข้าพะเจ้า/ข้อย
เรา พวกเฮา
เจ้า ท่าน, คุณ
คุณ (ผู้ชาย) ท่าน
คุณ (ผู้หญิง) ท่านนาง
พี่ (ผู้ชาย) อ้าย
พี่ (ผู้หญิง) เอื้อย
น้อง (ผู้ชาย/ผู้หญิง) น้อง
มัน มัน
พวกท่าน พวกเจ้า
ใคร ใผ

 คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน ภาษาลาว

สวย งาม
น่ารัก น่าฮัก
อยู่ที่ไหน อยู่ไส อยู่บ่อนใด
สถานที่ บ่อน
ไม่รู้ บ่ฮู้
ไม่ดี บ่ดี
เท่าไหร่ เท่าได๋
กี่บาท จั๊กบาท
เรียกว่า เอิ้นว่า
เพิ่ม ตื่ม
เหมือนกัน คือกัน
เท่ากัน ซำกัน
ต่างกัน ลื่นกัน
หวงแหน แพง
ยอด/ดี คัก
อย่างนั้น จั่งซั่น
ซอย/ตรอก ฮ่อม
ทองคำ คำ
ทองแดง ทอง
แม่น้ำโขง แม่น้ำของ
หน้าต่าง ป่องเยี่ยม
ดวงตะวัน ดวงตะเว็น
ทิ้ง, ทำให้ตก (สิ่งของ,ขยะ) ทิ้ม
ชน (รถชน) ตำ (ลดตำ)
ร้านปะยาง ฮ้านจอดยาง
ใบประกาศเกียรติคุณ ใบยั่งยืน
ไฟแดง ไฟอำนาจ
ไฟเขียว ไฟเสรี
ไฟเหลือง ไฟลังเล
ทอผ้า ต่ำหูก, ต่ำแผ่น
ตะพาบน้ำ ปลาฝา
ลาดยาง ปูยาง
ที่นั่ง บ่อนนั่ง
ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามสูบยา
 

ช้อปปิ้ง ภาษาลาว

เท่าไหร่                    เท่าได๋
ถูก                         ถึก
แพง                       แพง
เครื่องคิดเลข            จักรคิดไล่
ชอบมาก                 มักหลาย
แพงมาก                 แพงหลาย
ลดหน่อยได้ไหม        ลดได้บ่
ลดราคา                 หลุดราคา
หาซื้อ                     ซอกซื้อ 
ทองคำ                   คำ
ทองเหลือง              ทอง
ทอง 99 เปอร์เซ็นต์    คำกิโล
มากไป                   หลายโพด
น้อยไป                   น้อยโพด
นี่อะไร                    อันนี่แม่นหยัง
อะไร                      หยัง, แม่นหยัง
นั่นอะไร                  อันนั้นแม่นหยัง
รถยนต์                   ลดใหญ่
รถมอเตอร์ไซค์         ลดจัก
รถจักรยาน              ลดถีบ
รถสามล้อ               สามล่อ
รถประจำทาง           ลดเม
เบนซิน                   แอ๊ดซัง
โซล่า                     กาซวน
นักบิน, กัปตัน          ปิล็อต
แอร์โฮสเตส            โอแตส, สาวอากาศ
สนามบิน                เดิ่นบิน
สนามกีฬา              เดิ่นกีฬา
ตั๋ว                        ปี้
ตั๋วเครื่องบิน            ปี้ยน
ที่ขายตั๋ว                บ่อนขายปี้
กระเป๋า, สัมภาระเดินทาง     ข้าวของ

 ยานพาหนะและการเดินทาง ภาษาลาว

รถสามล้อ จัมโบ้/ตุ๊กๆ
รถจักรยาน ลดถีบ
รถจักรยานยนต์ ลดจัก
รถยนต์ ลดเก๋ง/ลดใหญ่
รถบรรทุก ลดบันทุก/ลดหนัก
รถประจำทาง ลดเม
เรือ เฮือ
เครื่องบิน ยน
นักบิน/กัปตัน ปิล็อต
แอร์โฮสเตส โอแตส, สาวอากาศ
สนามบิน เดิ่นยน
สนามกีฬา เดิ่นกิลา
โรงภาพยนตร์ วิสาหกิจฮูปเงา
บัตรโดยสาร/ตั๋ว ปี้
บัตรโดยสารเครื่องบิน ปี้-ยน
ที่ขายตั๋ว บ่อนขายปี้
น้ำมันดีเซล กาซ่วน
น้ำมันเบนซิน แอ๊ดซัง
สะพาน ขัว วันเวลา ภาษาลาว

วัน มื้อ
วันนี้ มื้อนี้
พรุ่งนี้ มื้ออื่น
เมื่อวาน มื้อวานนี้
เวลาเท่าใด จั๊กโมง
จาก…นาฬิกา ถึง…นาฬิกา แต่…โมง ฮอด….โมง/แต่…โมง หา…..โมง
มื้อ (อาหาร) คาบ
เช้า เช้า (05.00-10.000 น)
เที่ยง สวย (11.00-13.00 น)
บ่าย/เย็น แลง (14.00-17.00 น)
กลางวัน กางเว็น
กลางคืน กางคืน (20.00-04.00 น)
ครั้ง เทื่อ/คั้ง
แรก ทำอิ๊ด
นาน/ช้า ดน
ในไม่ช้า ในบ่ดน
ไม่นานมานี้ ม่อๆ นี้
นานมาแล้ว แต่โดน
รีบ ฟ้าว

 

 สุขภาพ ภาษาลาว

นายแพทย์, แพทย์หญิง ท่านหมอ
บุรุษพยาบาล นายแพด
นางพยาบาล นางแพด
โรงพยาบาล โฮงหมอ
สถานีอนามัย สุกสาลา
ห้องไอซียู ห้องมรสุม
โรค พะยาด
พยาธิ (เช่น พยาธิตัวตืด) แม่กาฝาก
ปวดหัว เจ็บหัว
รักษา ปิ่นปัว
 อาหาร ภาษาลาว

อาหารเช้า ข้าวเซ้า
อาหารกลางวัน ข้าวสวาย/ข้าวเที่ยง
อาหารเย็น ข้าวแลง
ทำกับข้าว/ทำอาหาร แต่งกิน
ร้านอาหาร ร้านกินดื่ม
น้ำเปล่า น้ำล่า
น้ำแข็ง น้ำก้อน
ไอศกรีม กะแล่ม
ก๋วยเตี๋ยว เฝอ
เนื้อ (วัว ไก่ หมู ปลา แพะ) ซี้น (งัว ไก่ หมู ปา แบ้)
ขนมจีน เข้าปุ้น
เนื้อย่าง ชี้นดาด
หมูหัน หมูปิ่น
ขนมปัง ข้าวจี่
เนย เบอ
(หมู)ย่าง ปิ้ง (หมู)
ทอด จืน
หมี่ผัด คั่วหมี่
มะละกอ/ส้มตำ หมากฮุ่ง/ตำหมากฮุ่ง
ผงชูรส แป้งนัว
ปลาร้า ปลาแดก
ขวด แก้ว (ขวดพลาสติกใช้คำว่า ตุ๊ก)
แก้ว จอก
ชาม ถ้วย
ช้อน บ่วง
ตะเกียบ ไม้ทู่
ไม้จิ้มฟัน ไม้จิ้มแข่ว
ยาสีฟัน ยาถูแข่ว
หลอด ท่อดูด
อร่อย แซ่บ
พริก หมากเผ็ด
ข้าวสวย เข้าจ้าว
ผลไม้ หมากไม้
ฝรั่ง หมากสีดา
น้อยหน่า หมากเขียบ
มะละกอ หมากฮุ่ง
สับปะรด หมากนัด
ชมพู่ หมากจอง
มะม่วง หมากม่วง
แตงโม หมากโม
ส้มโอ หมากเกี้ยง (ใหญ่)
ข้าวต้ม ข้าวเปียก
ปาท่องโก๋ ขนมคู่
ขนมปัง ข้าวจี่
ร้อน ฮ้อน
เปรี้ยว ส้ม
เก็บเงิน คิดเงิน (เวลาไปทานอาหาร)

 

 ของใช้ ภาษาลาว

ของใช้/สิ่งของ เคื่อง
หนังสือ/สมุด ปึ้ม/ปึ้มเขียน
กระดาษ เจ้ย
ปากกา บิ๊ก
รองเท้า เกิบ
ถุงเท้า รองเท้า
กระดาษชำระ เจี้ยอะนามัย
ถุงพลาสติก ถงยาง
นาฬิกา โมง
เข็มกลัด สายเอว
กางเกง โส้ง
ผ้าถุง ผ้าสิน
กะละมัง (เขียนยังไง) ซาม
เก้าอี้ ตั่ง
ผงซักฟอก สบู่ฝุ่น/แฟ๊บ

 

 คำกิริยา ภาษาลาว

สนุกสนาน ม่วนซื่น
ต้อนรับ ฮับต้อน
ขโมย ลัก
ทำ เฮ็ด
ช่วย ซอย, ซอยเหลือ
ซ่อม แปง
รู้ ฮู้
เยี่ยมเยือน เยี่ยมยาม
ปิด อัด
เปิด ไข (ยกเว้นเปิดไฟใช้คำว่าเปิด)
ดับ (ไฟ) มอด (ไฟ)
คิดเงิน/เช็คบิล ไล่เงิน
(รถ) ชน (ลด) ตำ
ชนแก้ว ตำจอก
พูด/คุย เว้า/ลม
ถึง ฮอด
เดิน ย่าง
วิ่ง แล่น
(ไม่) ชอบ (บ่) มัก
(ไม่) กลัว (บ่) ย่าน
หาย เสีย
เสีย เพ่ กิฬา ภาษาลาว

กรีฑา แล่นและลาน
ฟุตบอล เตะบาน (Balle ในภาษาฝรั่งเศส)
เปตอง เปตัง/หมากบูน (Boules ในภาษาฝรั่งเศส)
ว่ายน้ำ ลอยน้ำ
ว่ายกรรเชียง ลอยหงาย
วอลเลย์บอล บานส่ง
บาสเก็ตบอล บานบ้วง
แบดมินตัน ดอกปีกไก่
ชกมวย ตีมวย
แข่งเรือ ซ่วงเฮือ
เหรียญทอง (เหรียญ) คำ
เหรียญทองแดง (เหรียญ) ทอง

 คำที่ใช้ในการประชุมทางวิชาการ ภาษาลาว

อ้างถึง อิงตาม
มุ้งเน้น แน่ใส่
การประชุม/ที่ประชุม กองปะซุม
การประชุมโต๊ะกลม กองปะซุมโต๊ะมน
เนื่องจากว่า/เพราะว่า ย้อนว่า
สำคัญเป็นลำดับต้นๆ บุลิมมะสิด
เยือน เยี่ยมยาม
เรียนรู้จากประสบการณ์ ถอดถอนบทเฮียน
นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น นับมื้อนับหลาย
สาระ/เนื้อหา เนื้อใน
มุ่งสู่จุดหมาย/วัตถุประสงค์ แนใส่/จุดปะสง
ขอแสดงความขอบคุณ ขอแสดงความฮู้บุนคุน
ต้อนรับด้วยความยินดี คำนับฮับต้อน
แนวโน้ม ท่าเอี่ยง
จุดแข็ง/จุดเด่น ท่าแฮง
หารือ โอ้โลม/ลม
เก็บรวบรวม เก็บกำ
ข้อเท็จจริง ข้อแท้จริง
อุปสรรค/ปัญหา ข้อยุ่งยาก
สาขา/ด้าน ขะแหนง
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ขั่นเทิง
ท้องถิ่นทุรกันดาร เขตห่างไกซอกหลีก
ขอแสดงความยินดี ซมเซย
ยืดยาว/เนิ่นนานออกไป แก่ยาว
เปล่า/ไม่คิดมูลค่า/ฟรี ล่า (เช่น ความช่วยเหลือล่า)
การสอบ/การแข่งขัน การเส็ง/การสอบเส็ง
พักไว้ก่อน โจ๊ะ
ติดต่อ, สัมพันธ์ พัวพัน
สนับสนุน, ส่งเสริม ซุกยู้
ตัวแทน, ผู้แทน ผู้ต่างหน้า
สำนักงาน ห้องกาน
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ เจ้ากาน

………………………………………………………

เรียนรู้ ศัพท์ภาษาลาว

ที่มา : http://www.thaisavannakhet.com

ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว
เขียนเรื่องเที่ยว

ทิปท่องเที่ยว

 
HotelSThailand.com

พูดคุย/วิจารณ์กันก่อนจ้าาา

*


 • Re (#113961) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  ຂໍມີຄຳເຫັນ Comment
  “ขายของ” กะแม่น “ขายเคื่อง” บ่เห็นมีใผว่า “ค้าประเวณี” ใด๋ละ… มั้วนิ!!
  มีหลายอันอยู่ที่ผิดหั้น แต่ขี้ค้านพิม อยากเจ้าใจหลายกว่านี้ละ Inbox มา
  https://www.facebook.com/slynoy

  โดยคุณ : Noy , เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2014 เวลา 12:26, IP : 183.182.126.xxx
 • Re (#88999) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  มีไม่ครบตามที่ต้องการแบบนี้อย่ามีเลยดีกว่านะขอบอก

  โดยคุณ : tee , เขียนเมื่อ 27 มีนาคม 2014 เวลา 09:24, IP : 180.183.153.xxx
 • Re (#76447) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  Hello.
  welcome to laos, culture,language,kpl.net.la

  โดยคุณ : Nick freeman , เขียนเมื่อ 29 มกราคม 2014 เวลา 03:53, IP : 108.28.233.xxx
 • Re (#74252) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  อยากรู้ให้เรียนกับคนลาวเดี้

  โดยคุณ : BrokenSmile , เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2014 เวลา 16:42, IP : 103.1.30.xxx
 • Re (#67583) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  อยากได้ครูสอนภาษา / วัฒนธรรม ของลาวค่ะ เพราะจะมีการส่งพนักงานไปทำงานที่ลาว เลยอยากให้ได้เรียนรู้ไว้บ้างค่ะ ใครมีแนะนำมาด่วนค่ะ

  โดยคุณ : เสาวลักษณ์ , เขียนเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2013 เวลา 20:50, IP : 124.121.191.xxx
 • Re (#66432) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  อยากได้ชื่อคนลาว ว่าสะกดอย่างไรเป็นภาษาอังกฤษในความหมายของลาว เช่น คำว่าแก้ว ภาษาอังกฤษสะกด Kaew แต่ลาว สะกดเป็น Kao เป็นฝรั่งเศส เลยอยากได้ที่เป็นสากลค่ะ เพราะการออก wp. ให้คนงานสำคัญมากต้องสะกดให้ตรงตามสากลของแต่ละสัญชาติ รบกวนด้วยนะคะ

  โดยคุณ : pomelo , เขียนเมื่อ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 10:45, IP : 115.31.137.xxx
 • Re (#63592) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  พี่ค่ะจำนวนนับประเทศลาว 1-10 อ่านว่ายังไงหรอ

  โดยคุณ : ปัทมพร สาลี , เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 12:03, IP : 101.108.186.xxx
 • Re (#63285) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  อยากรู้คัพท์วำว่า “เรารักแม่” มีไหม?????

  โดยคุณ : คุณ ไม่ รู้ จัก หรอก , เขียนเมื่อ 8 สิงหาคม 2013 เวลา 14:07, IP : 223.204.210.xxx
 • Re (#61665) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  บางคำบ่ถืกเดี้

  โดยคุณ : Nju Sayes , เขียนเมื่อ 9 กรกฎาคม 2013 เวลา 16:47, IP : 202.137.132.xxx
 • Re (#56510) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  อยากรู้คำขวันของชาวหนุ่มลาวบอกข้อยแน่

  โดยคุณ : คนลาว , เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2013 เวลา 14:20, IP : 192.168.0.xxx
 • Re (#56509) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  ข้อยเป็นคนลาวมาแต่เกิดแต่ว่ามาเฮัดงานอยู่ไทยอยากกลับบ้านหลายๆ (คนลาวเมืืองชนนะบูลี)

  โดยคุณ : คนลาว , เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2013 เวลา 14:18, IP : 110.168.185.xxx
 • Re (#55782) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  “ขอบใจหลาย ^ ^

  โดยคุณ : Man , เขียนเมื่อ 19 เมษายน 2013 เวลา 18:28, IP : 124.122.5.xxx
 • Re (#37823) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  เยี่ยมมากๆๆค่ะ
  ใครทราบบ้างว่าจะพูดคำว่า”คำขวัญวันเด็กปี๒๕๕๖ เป็นภาษาลาว”จะพูดว่าอย่างไรคะ ช่วยด้วยค่ะอยากทราบจะนำไปสอนเด็กค่ะ

  โดยคุณ : Naruemon Sotana , เขียนเมื่อ 9 มกราคม 2013 เวลา 21:38, IP : 182.52.43.xxx
 • Re (#21409) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  ภาษาลาวพูดง่ายจัง

  โดยคุณ : มิกกี้ , เขียนเมื่อ 7 ธันวาคม 2012 เวลา 06:24, IP : 192.168.0.xxx
 • Re (#15870) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  ชมพู่ แม่นหมากเจียงบ่แม่นมากจองเด้อ

  โดยคุณ : numfon , เขียนเมื่อ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 15:17, IP : 183.182.127.xxx
 • Re (#14738) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  อยากแดกตำหมากฮุ่งเด้

  แปลว่า อยากกินส้มตำเด้

  โดยคุณ : คนไท , เขียนเมื่อ 19 กันยายน 2012 เวลา 19:48, IP : 126.215.22.xxx
 • Re (#14662) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  ภาษาลาวสนุกเเละขำ

  โดยคุณ : คนสวย , เขียนเมื่อ 18 กันยายน 2012 เวลา 11:16, IP : 58.11.91.xxx
 • Re (#14569) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  แล้วคำว่ากินล่ะคะพูดว่าไง

  โดยคุณ : kannika , เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2012 เวลา 23:19, IP : 118.175.145.xxx
 • Re (#14134) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  ขอความอนุเคราะห์แปลเป็นภาษาลาวให้ด่วนค่ะ
  Goodmorning, I’ am Miss ……………………..
  I” m the fifth year student in Accounting at ………College.
  I’m very glad to speak Lao language that is one of the ASEAN language.
  Thank you.

  โดยคุณ : Ms. Suchada Sinturos , เขียนเมื่อ 5 กันยายน 2012 เวลา 11:08, IP : 124.121.187.xxx
 • Re (#14064) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  ดีมากเลยค่ะ จะได้ทำการบ้านได้เสร้จ แต่ถ้าหากจะดีกว่านี้ น่าจะมีภาษาของประเทศอื่นๆน่ะค่ะ (ในอาเซียน)
  -ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ : Gun , เขียนเมื่อ 3 กันยายน 2012 เวลา 20:12, IP : 115.87.246.xxx
 • Re (#13591) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  ยาวมากคร๊

  โดยคุณ : wassana , เขียนเมื่อ 21 สิงหาคม 2012 เวลา 14:16, IP : 1.4.153.xxx
 • Re (#11742) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  แปลกเน๊อะ คนลาวฟังไทยออกเกือบ 100% แต่คนไทยน้อยนักที่จะฟังลาวออก ขนาดเราเป็นคนไทย อิสาน ฟังลาวแทบไม่ออกเลย แต่ดันมีแฟนเป็นคนลาว โชคดีที่ว่าเขาฟัง พูด อ่านภาษาไทยได้เกือบ 100% แต่เขียนยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ เลยไม่เป็นปัญหาในการติดต่อกันเขาบอกว่าเขาไม่เคยเรียน เลยเขียนไม่ได้ แต่เขาก็พยายามนะ ประมาณ45%ที่เขียนมาถึงจะไม่ค่อยถูกแต่ก็เข้าใจ แต่น้อยครั้งนะที่เขาจะพูดภาษาลาวกับเรา เขารู้ว่าเราฟังไม่รู้เรื่องแน่นอน ขนาดทะเลาะกันเขายังไม่พูดลาวเลย ไม่งั้นเรื่องไม่จบแน่ บอกให้เขาสอนให้พุดเขาก็ไม่สอน บอกว่าเราน่ะสอนยาก หลอกด่ารึเปล่าก้ไม่รู้ พูดแล้วก็คิดถึง

  โดยคุณ : จุ๊ฟฟฟฟ , เขียนเมื่อ 16 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:15, IP : 202.28.51.xxx
 • Re (#11503) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  อยากไปลาวจัง ๆๆๆๆๆๆๆๆ ใครไปบ้างนิ

  โดยคุณ : นฤสรณ์ เซ่งเส้ง (ไอซ์) , เขียนเมื่อ 12 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:45, IP : 192.168.1.xxx
 • Re (#8794) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  ผมคนลาวครับ อยากบอกว่า คนลาว 95 % ฟังคนไทยรู้เรื่อง. ส่วน กท ข้างบนเอาไว้เวลาคนลาวพูด คนไทยจะได้เข้าใจ ส่วนเวลาพูดกับคนลาว พูดไทย หลือ ลาวก็ได้ เข้าใจหมด (ขอโทษถ้าเขืยนผิด)

  โดยคุณ : เล็ก , เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2012 เวลา 23:06, IP : 202.137.156.xxx
 • Re (#8783) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  ภาษาน่ารักดี ฮาตรง ไฟแดง ไฟเขียววะ — ไฟอำนาจ ไฟเสรี 555+

  โดยคุณ : kunchaay_Max , เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:38, IP : 124.122.7.xxx
 • Re (#8774) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  ชมพู่ = หมากเจียง
  เข็มกลัด = เข็มขัด
  เข็มขัด = สายเอว

  โดยคุณ : pradoga , เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:15, IP : 114.129.24.xxx
 • Re (#8757) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  VVVVV เรปล่างแรงไปไหม เค้าทำขึ้นมาให้อ่านให้รู้ไว้ใช่เสียหาย คุณต่างหากที่กระแดะ

  โดยคุณ : UPPRE , เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2012 เวลา 00:14, IP : 183.89.87.xxx
 • Re (#8750) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  พูดไทยเค้าก้อเข้าใจไม่ต้องกระแดะ

  โดยคุณ : 99999 , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:00, IP : 115.87.187.xxx
 • Re (#8747) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  ไม่แปลกหรอกครับ ssss มันคนละภาษากัน
  ภาษาอีสาน มันจะมีส่วนที่เป็นคำไทยอยู่มาก จริงๆแล้วมีบางคำที่เป็นภาษาอีสานแท้ๆด้วย ที่ไม่ใช่ทั้งคำไทยและคำลาว
  แต่หลายๆคำก็หายไปแล้วแหละ เพราะเด็กรุ่นใหม่ๆไม่เข้าใจก็ใช้คำไทยแทน คำนั้นๆเลยค่อยๆหายไป

  โดยคุณ : DaRKWaRD , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:31, IP : 161.246.12.xxx
 • Re (#8736) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  โอ้โห พาสาวลาว

  โดยคุณ : poppy1929 , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:16, IP : 183.89.47.xxx
 • Re (#8732) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  ผมมาอยุ่ อีสานได้ 10 พูดคล่องแต่ บางคำยัง ไม่รู้เรื่องเลยคับบ = =

  โดยคุณ : ssss , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:37, IP : 10.56.61.xxx
 • Re (#8726) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  “กรุณาช่วยกัน
  อนุรักษ์ภาษา
  และวัฒนธรรม
  ลาวแด่”

  โดยคุณ : ຕນລາວ , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:51, IP : 203.153.191.xxx
 • Re (#8717) : เรียนรู้ศัพท์ ภาษาลาว

  ภาษาลาวที่อยู่ในกรอบนั้นอ่านว่า
  กรุณาช่วยกัน
  อนุลักษณ์ภาษา
  และวัฒนธรรม
  ลาวแด

  โดยคุณ : ekia , เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:23, IP : 119.42.77.xxx