10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

เขียนเรื่องเที่ยว
หลากเมืองน่าอยู่ปราศจากอาชญากรรมและก่อการร้าย กับ 10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก 

อันดับ 10 สาธารณรัฐ สโลวีเนีย

10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

     หลายคนคงเซอร์ไพรส์ที่สโลวีเนีย ติดอันดับท็อป 10 เป็นหนึ่งในประเทศที่ “ปลอดภัยมากที่สุดในโลก” สโลวีเนีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาแอลป์ มีอาณาเขตติดกับประเทศอิตาลี โครเอเชีย ฮังการี และออสเตรีย ในอดีตสโลวีเนียเคยเป็น 1 ใน 6 รัฐของยูโกสลาเวีย แต่หลังจากลัทธิคอมมิวนิสต์และยูโกสลาเวียล่มสลาย สโลวีเนียก็ประกาศตัวเป็นประเทศเอกราช เมื่อปี พ.ศ. 2534 และได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกสหภาพยุโรป เมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา สโลวีเนีย เป็นประเทศเล็กๆ ที่มีพื้นที่น้อยกว่าประเทศไทย 25 เท่า ด้วยความที่มีทัศนียภาพอันงดงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเล่นสกี จึงทำให้ประเทศนี้เริ่มกลายเป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าจับตามองของ ฟากฝั่งยุโรป ที่สำคัญ สโลวีเนีย เป็นประเทศที่เงียบสงบ มีสถิติการเกิดอาชญากรรมรุนแรงในระดับต่ำ ทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีของผู้ก่อการร้ายน้อยมาก

อันดับ 9 สาธารณรัฐ ฟินแลนด์

10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

     ฟินแลนด์ เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของสวีเดน ต่อมาได้อยู่ภายใต้จักรวรรดิรัสเซียจนถึงปี พ.ศ. 2460 ปัจจุบันถือเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ฟินแลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศมีความมั่นคงมากที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และทางด้านการทหาร นอกจากนี้ เมืองต่างๆ ของประเทศฟินแลนด์ ยังมีความทันสมัยและเจริญก้าวหน้ามาก ด้าน สภาพภูมิประเทศ ฟินแลนด์มีทะเลสาบและเกาะใหญ่น้อยเป็นจำนวนมาก ทั้งยังเต็มไปด้วยป่าสน และเนื่องจากพื้นที่ราวหนึ่งในสี่ตั้งอยู่บน อาร์กติกเซอร์เคิล ทำให้ตอนบนสุดของประเทศฟินแลนด์เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน โดยในช่วงฤดูร้อนพระอาทิตย์จะไม่ตกดินเป็นเวลา 73 วัน ส่วนในช่วงฤดูหนาวพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นเลยเป็นเวลา 51 วัน แม้ ว่าที่ผ่านมา สถิติการเกิดคดีอาชญากรรมในประเทศฟินแลนด์จะสูงกว่าประเทศอื่นๆ ที่อยู่ใน 10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก เล็กน้อย… แต่เนื่องจากฟินแลนด์เป็นประเทศที่เคารพในเสรีภาพของพลเรือน สิทธิมนุษยชน และกระบวนการทางด้านประชาธิปไตยสูงมาก จึงทำให้ได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุดสำหรับนักเดินทาง

  อันดับ 8 ประเทศ แคนาดา

10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

     แคนาดา เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ มีอาณาเขตติดกับสหรัฐอเมริกา ที่ตั้งของประเทศแคนาดาอยู่ทางตอนบนสุดของแผนที่โลก และยังมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอีกด้วย ค่านิยมหลักของสังคมแคนาดาที่ฝังลึกใน ทุกคนคือ การส่งเสริมและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เห็นได้จากการที่รัฐบาลแคนาดา เปิด รับคนต่างชาติอย่างเป็นทางการให้สามารถเข้าไปตั้งถิ่นฐานในบ้านเมืองตนได้ โดยที่ยังคงสามารถดำเนินวิถีชีวิตตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมตามแบบฉบับดั้งเดิมของตน ด้วยเหตุนี้ ประชากรของแคนาดาจึงประกอบด้วยผู้คนจากเชื้อชาติต่าง ๆ มากมาย และชนชาติที่อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในแคนาดามากที่สุด ก็คือคนเอเชียนั่นเอง แม้ว่าแคนาดาจะมีสถิติการเกิดคดี อาชญากรรมรุนแรงในระดับต่ำมาก แต่ที่ไม่ติดอันดับท็อปไฟว์ประเทศที่ปลอดภัยมากที่สุด เนื่องจากเสียแต้มให้กับการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงอาวุธได้ง่าย ที่สำคัญ การที่แคนาดาส่งทหารไปร่วมรบในสงครามอัฟกานิสถาน ทั้งยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา จึงทำให้ถูกประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่แคนาดาอาจตกเป็นเป้าโจมตีของผู้ก่อการร้าย

 อันดับ 7 ประเทศญี่ปุ่น

10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

     ญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 3,000 เกาะ บนมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกติดคาบสมุทรเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศรัสเซีย โดยมีทะเลโอค็อตสก์เป็นเส้นแบ่งเขตแดน แม้ว่าที่ผ่านมา ญี่ปุ่นจะบอบช้ำจากสงครามเป็นอย่างมาก แต่ก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มี ประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมอันโดดเด่น ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัดโบราณ ศาลเจ้า หรือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็มีวัฒนธรรมร่วมสมัย เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า อาหารเลื่องชื่อ และแสงสีในยามค่ำคืน จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี หาก พิจารณาตามดัชนีความสงบสุขโลก หรือ จีพีไอ ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีสถิติการเกิดอาชญากรรมรุนแรงต่ำมาก และมีกฏระเบียบเรื่องการครอบครองอาวุธที่เข้มงวด ส่วนสถิติทางด้านการลักขโมยก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรม อื่นๆ ทางฝั่งตะวันตก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในแถบเอเชียที่ติด 1 ใน 10 ประเทศที่ “ปลอดภัยที่สุดในโลก”

 อันดับ 6 ประเทศ สวีเดน

10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

     เช่นเดียวกับสโลแกนของ “วอลโว่” รถยนต์หรูชื่อดังสายเลือดสวีดิช… ทุกชีวิตก็ปลอดภัยในสวีเดนเช่นกัน สวีเดน เป็นประเทศกลุ่มนอร์ดิกที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนอร์เวย์ ฟินแลนด์ ช่องแคบสแกเกอร์แรก และช่องแคบแคทีแกต พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ ภูเขาสูง และมีทะเลสาปที่สวยงามเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าสวีเดนจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือ มาก แต่กลับมีภูมิอากาศแบบอบอุ่น เนื่องจากได้รับอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม และเนื่องจากตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล สวีเดนจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน สวีเดน เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้คะแนนสูงมาก ทั้งทางด้านการเคารพในสิทธิมนุษยชน ความมีส่วนร่วมทางการเมือง เสรีภาพของพลเรือน และมีสถิติการเกิดอาชญากรรมรุนแรงในระดับต่ำมาก แต่เนื่องจากสวีเดนเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ จึงทำให้ถูกตัดคะแนนในส่วนนี้ไปค่อนข้างมาก ตำแหน่งเลยร่วงลงมาอยู่ที่อันดับ 6 ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว สวีเดนถือเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

อันดับ 5 สาธารณรัฐ ออสเตรีย

10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

ออสเตรีย เป็นประเทศในยุโรปกลางที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ทิศเหนือจรดเยอรมนีและเช็ก ทิศตะวันออกจรดสโลวาเกียและฮังการี ทิศใต้จรดสโลวีเนียและอิตาลี ส่วนทิศตะวันตกจรดสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ ประเทศออสเตรียเป็นอีกหนึ่งจุดหมาย ปลายทางสุดฮอตของนักท่องเที่ยว เพราะนอกจากจะมีทัศนียภาพที่งดงามแล้ว ยังเป็นดินแดนแห่งเสียงดนตรี เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของ “วอล์ฟกัง อมาเดอุส โมซาร์ท” นักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียงก้องโลก ออสเตรีย เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความปลอดภัยสูงมากสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากมี สถิติการเกิดอาชญากรรมรุนแรงในระดับต่ำ และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่สิ่งที่ทำให้ออสเตรียเสียแต้มใน “ดัชนีความสงบสุขโลก” ไปบ้างก็คือ การที่มีคะแนนในส่วนของการเคารพสิทธิมนุษย์ชน และการยอมรับนับถือผู้อื่นต่ำกว่าชาติยุโรปที่ติดอันดับต้นๆ ในโผนี้

อันดับ 4 ประเทศไอซ์แลนด์  

10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

ไอซ์แลนด์ เป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปเหนือ ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ระหว่างกรีนแลนด์ นอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร นอกจาก ไอซ์แลนด์ จะเป็น บ้านเกิดของ “บียอร์ค” นักร้องนักแสดงชื่อดังระดับโลกแล้ว ยังเป็นดินแดนแห่งธารน้ำแข็ง ภูเขาไฟ น้ำพุร้อน และยังเป็นแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวนมหาศาลอีกด้วย ครั้งหนึ่งยูเอ็นเคยระบุว่า ไอซ์แลนด์ เป็นประเทศที่มีการพัฒนามากที่สุดในโลก และเคยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความมั่งคั่งต่อประชากรมากที่สุดใน โลกอีกต่างหาก ที่สำคัญ ไอซ์แลนด์ ยังถือเป็นประเทศที่มีระบบสวัสดิการสังคมดีเยี่ยมอีกด้วย ไอซ์แลนด์ เป็นอีกหนึ่งประเทศในกลุ่มนอร์ดิกที่มีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวสูงมาก เนื่องจากมีสถิติการเกิดอาชญากรรมรุนแรงในระดับต่ำ มีระดับการเคารพสิทธิมนุษยชนสูง

 อันดับ 3 ประเทศนอร์เวย์ 

10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

นอร์เวย์ เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ในยุโรปเหนือ ทางด้านตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีอาณาเขตจรดประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ และรัสเซีย ส่วนอาณาเขตทางทะเลจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ใกล้กับประเทศเดนมาร์กและสหราชอาณาจักร นอร์เวย์เป็นที่ตั้งของ ฟยอร์ด* ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในโลก และยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงที่มีสีสันสดใสสะดุดตา รายล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามดุจภาพเขียน จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่ว โลกให้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี * ฟยอร์ด (Fjord) คือ อ่าวลักษณะแคบและยาวที่อยู่ระหว่างหุบเขาสูงชัน ซึ่งหุบเขาที่ว่านั้นเคยมีธารน้ำแข็งปกคลุมเป็น เวลายาวนาน เมื่อภูเขาดังกล่าวถูกน้ำแข็งกัดเซาะนานเข้าจึงเกิดการสึกกร่อน ทำให้บางส่วนร่วงหล่นจมหายไปใต้น้ำ ส่วนที่เหลืออยู่ (ภูเขา) จึงมีลักษณะแหลมๆ หรือเป็นหน้าผาสูงชัน นอร์เวย์ เป็นประเทศที่มีคะแนนในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพส่วนบุคลสูงมาก ทั้งยังยอมรับในศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีอัตราการเกิดอาชญากรรมรุนแรงในระดับต่ำเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสแกนดิเนเวียที่อยู่ใน 10 อันดับนี้ แม้ว่าที่ผ่านมานอร์เวย์จะมีส่วนร่วม ในการทำสงครามที่อัฟกานิสถาน แต่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีโอกาสตกเป็นเป้าโจมตีจากผู้ก่อการร้ายน้อยมาก

อันดับ 2 เดนมาร์ก

10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

เดนมาร์ก เป็นอีกหนึ่งประเทศในกลุ่มนอร์ดิก มีแผ่นดินหลักตั้งอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์ ทิศเหนือจรดประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านทางบกเพียงประเทศเดียว ส่วนบริเวณชายฝั่งมีพรมแดนจรดทะเลเหนือและทะเลบอลติก โดยมีประเทศนอร์เวย์ อยู่ทางด้านทิศใต้ และประเทศสวีเดนอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ เดนมาร์ก เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความปลอดภัยและสงบสุขมากที่สุดในโลก ถึงแม้ว่า ประเทศนี้จะมีคะแนน “ดัชนีความสงบสุขโลก” โดยรวมเท่ากับประเทศนิวซีแลนด์ แต่กลับถูกประเมินว่ามีโอกาสตกเป็นเป้าโจมตีได้มากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีหนังสือพิมพ์เดนมาร์กตีพิมพ์ภาพการ์ตูนโมฮัม หมัด (ซึ่งเป็นการ์ตูนล้อเลียนโลกมุสลิม) จนตกเป็นข่าวเกรียวกราว และ เดนมาร์กก็เคยมีส่วนร่วมรบในสงครามอิรักอีกด้วย แม้ว่าในช่วงปี ค.ศ. 2006-2007 จะเคยเกิดเหตุรุนแรงกลางกรุงโคเปนเฮเก้น แต่เดนมาร์กยังคงได้รับความเชื่อมั่นว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัย เนื่องจากมีความเคารพในสิทธิมนุษยชนสูง มีความเสมอภาคระหว่างชาย-หญิง ทั้งยังมีสถิติการเกิดคดีฆาตกรรมและอาชญากรรมรุนแรงในระดับต่ำมาก

 อันดับ 1 ประเทศนิวซีแลนด์

10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

นิวซีแลนด์ หรือ “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ และเกาะเล็ก ๆ อีกจำนวนหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิก นิวซีแลนด์ ถือเป็นประเทศที่ตั้งโดดเดี่ยวห่างไกลจากประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุด โดยประเทศที่อยู่ใกล้นิวซีแลนด์มากที่สุดคือ ออสเตรเลีย แต่ก็อยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ราว 2,000 กิโลเมตร โดยมีทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางตอนใต้ของนิวซีแลนด์ คือ ทวีปแอนตาร์กติกา ส่วนทางตอนเหนือ คือ นิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองกา ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นที่เลื่องลือในหมู่นักท่องเที่ยวเรื่องทัศนียภาพที่งดงาม ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ภูเขาไฟ ฟยอร์ด ทะเล ธารน้ำแข็ง โคลนเดือด ฯลฯ รวมทั้งวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของชาวเมารี ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมือง และกิจกรรมที่ขึ้นชื่อของประเทศนี้ก็คือ กีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมต่างๆ

………………………………………………….

10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

ที่มา : http://www.toptenthailand.com

เขียนเรื่องเที่ยว

ท่องเที่ยวรอบโลก

 
HotelSThailand.com

พูดคุย/วิจารณ์กันก่อนจ้าาา

*


  • Re (#72609) : 10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

    มีประโยชน์มากครับ เหมือนได้เรียน ภูมิศาสตร์ไปด้วย ขอบคุณครับ

    โดยคุณ : โอ , เขียนเมื่อ 12 มกราคม 2014 เวลา 14:47, IP : 49.49.114.xxx
  • Re (#66181) : 10 อันดับ ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

    อ๋ออู ว่าแอ้วมันต๋องเป๋วอย่าน รี้ รู้เอื่องเอย

    โดยคุณ : ว่ามากเวลานี้ ไม่มีไรดมาดีกว่า , เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2013 เวลา 10:20, IP : 118.174.22.xxx