ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย   วันที่  10 – 12 พ.ย. 2551ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก…