ที่เที่ยวกรุงเทพ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

เที่ยวชมวิถีชีวิตในอดีต ณ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (BKK Museum)

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / เที่ยวชมวิถีชีวิตในอดีต ณ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (BKK Museum)

เมื่อโลกเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ทุกสิ่งอย่างบนโลกก็ย่อมผันแปรตาม รวมถึงชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คนด้วย แต่เมื่อเราเข้ามาเยี่ยมชมยัง พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก แห่งนี้ทำให้เราได้สัมผัส ได้เห็นความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวบางกอก ผ่านสิ่งของเครื่องใช้ และเรื่องบอกเล่าต่างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกนี้สร้างโดย อาจารย์วราพร สุรวดี ผู้เป็นเจ้าของ ..

เที่ยวชมวิถีชีวิตในอดีต ณ
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
(BKK Museum)

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (BKK Museum)

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก หรือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์วราพร สุรวดี เป็นเจ้าของ ท่านมีความตั้งใจอยากนำสิ่งของเครื่องใช้ และทรัพย์สินต่างๆ ที่รับมรดกตกทอดมาจากมารดา (นางสอาง สุรวดี หรือ ตันบุญเล็ก) มาจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชมและศึกษา ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบางกอกที่มีฐานะปานกลางในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2480-2500)

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (BKK Museum)

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก แบ่งออกเป็นอาคารทั้งหมด 4 หลัง ..

อาคารหลังที่ 1 เป็นสถานที่ที่ อาจารย์วราพร และครอบครัวเคยอาศัยอยู่จริง เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น หลังคาปั้นหยา ออกแบบสไตล์แบบตะวันตก ซึ่งได้รับอิทธิพลมาในยุคสมัยนั้น ประกอบได้ด้วย ห้องรับแขก, ห้องอาหาร, ห้องหนังสือ, โถงกลางล่าง, ที่พักบันได, ห้องนอนคุณยาย, ห้องแต่งตัวแบบยุโรป, ห้องบรรพบุรุษ, ห้องนอนใหญ่

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (BKK Museum)

อาคารหลังที่ 2 เป็นอาคารไม้ ซึ่งได้รื้อย้ายมาจากบ้านหมอฟรานซิส คริสเตียน มาจัดสร้างที่นี่ เดิมปลูกที่ทุ่งมหาเมฆ ซอยงามดูพลี ชั้นล่างจัดเป็นข้าวของเครื่องใช้ ของคุณหมอ ส่วนด้านบนห้องพัก

อาคารหลังที่ 3 ใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เช่น สายสัมพันธ์ไทย-ตะวันตก, อิทธิพลชาติตะวันตกต่อประเทศไทย, ชุมชนนานาชาติ, บทบาทของชุมชนตะวันตกที่มีต่อการปฏิรูปประเทศ, สถานที่สำคัญของบางรัก, คนเด่นบางรัก, แรกมีในสยาม แรกมีในบางรัก เป็นต้น

อาคารหลังที่ 4 เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ใช้เป็นห้องสมุดในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (BKK Museum)

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (BKK Museum)

นอกจากนี้ ทำเลที่ตั้งเป็นย่านพักอาศัยของชุมชนชาวบางรัก ในอดีตนั้น เป็นย่านตากอากาศ ชุมชนนานาชาติ และทำเลธุรกิจที่สำคัญมาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยา มีการผสมผสานวัฒนธรรมหลายชนชาติ ทั้งไทย จีน ฝรั่ง และแขก มีวิวัฒนาการและอิทธิพลจากตะวันตกต่อการปฏิรูปประเทศ

ซึ่งเราจะเห็นได้จาก  กุศลสถาน อาสนวิหารอัสสัมชัญ โบสถ์สืบสัมพันธวงศ์ โรงพยาบาลเลิดสิน วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร วัดพระศรีมหาอุมาเทวี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนแฟลตแห่งแรกของไทย และสโมสรแห่งแรกในไทย เป็นต้น

ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 273 ซอยเจริญกรุง 43 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เปิดให้เข้าชมได้ฟรี : 10.00 – 16.00 น. วันพุธถึงวันอาทิตย์ (หยุดจันทร์และอังคาร)

ขอบคุณข้อมูล th.wikipedia.org, http://www.paiduaykan.com/, http://www.bangkok.go.th/
ขอบคุณรูปภาพจาก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

ขออนุญาตใช้เนื้อหา