ปราสาทสัจธรรม สถาปัตยกรรมไม้ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / ปราสาทสัจธรรม สถาปัตยกรรมไม้ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ

ปราสาทสัจธรรม สถาปัตยกรรมไม้ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ

ปราสาทสัจธรรม หรือ ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Sanctuary of Truth ตั้งอยู่ที่ แหลมราชเวช อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี หรือในเขตพัทยาเหนือนั่นเอง เป็นสถาปัตยกรรมไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งและสร้างสรรค์โดย คุณเล็ก วิริยะพันธุ์

ชาวบ้านมักจะเรียก ปราสาทสัจธรรม ว่า วังโบราณ บ้างก็เรียก ปราสาทไม้ มีความสูง 105 เมตร อยู่บนพื้นที่ 80 ไร่ เป็นศิลปสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ ปราสาทสัจธรรม สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาและปรัชญา โดยเฉพาะปรัญชาในการมุ่งสู่ความหลุดพ้นในโลกหน้า

ปราสาทสัจธรรม แทรกแนวคิดการดำเนินชีวิตซึ่งอยู่ได้ด้วยสิ่งก่อกำเนิด โดยนำเสนอ สิ่งก่อกำเนิดทั้ง 7 ผ่านรูปแกะสลักไม้ซึ่งประดับอยู่ภายในตัวปราสาท อันได้แก่ ฟ้า ดิน พ่อ แม่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาว

ที่ ปราสาทสัจธรรม มีกิจกรรมมากมาย อาทิ นั่งรถม้า ขี้ช้าง ขี่ม้า กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ แบบ DAY CAMP เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามแบบอย่างการฝึกอบรมเพื่อก่อเกิดการเรียนรู้เพื่อปรับตนให้เข้ากับวิถีแห่งสังคมสมัยใหม่

ปราสาทสัจธรรม The Sanctuary of Truth

ปราสาทสัจธรรม พัทยา จ.ชลบุรี

ปราสาทสัจธรรม The Sanctuary of Truth

………………………………………….

ปราสาทสัจธรรม สถาปัตยกรรมไม้ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ

ที่มา : www.odditycentral.com   /   www.sanctuaryoftruth.com