ตะลุยหนังใหญ่วัดขนอน จ. ราชบุรี

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / ตะลุยหนังใหญ่วัดขนอน จ. ราชบุรี

เมืองไทยเรานอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เป็นทั้งสถานที่ธรรมชาติ โบราณสถาน สถาปัตยกรรมไทยต่าง ๆ ให้น่าไปชื่นชมแล้ว เมืองไทยของเรายังมีการท่องเที่ยวเชิงศิลปะด้วย คือการเที่ยวชมความงามด้านงานศิลป์ของไทย วันนี้เราจะพาไปเยือนสถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะไทยแขนงหนึ่ง คือ “หนังใหญ่”

ตะลุยหนังใหญ่วัดขนอน จ. ราชบุรี

ตะลุยหนังใหญ่วัดขนอน จ. ราชบุรี

“หนังใหญ่” นับได้ว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของเมืองไทย มีต้นกำเนิดตั้งแต่กรุงสุโขทัย มีการสืบทอดกันมาหลายรุ่น ซึ่งหนังใหญ่มีวิวัฒนาการมาจาก “หนังตะลุง” มาจากการแสดงของลัทธิพราหมณ์ในอินเดีย เข้ามาในเมืองไทยในยุคที่มีการค้ากับต่างประเทศสมัยสุโทัย การแสดงหนังใหญ่ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมศิลปะหลากหลายแขนงไว้ด้วย กันทั้งศิลปะการออกแบบอย่างวิจิตรบรรจง ทั้งฝีมือการแกะสลักที่อ่อนช้อยงดงาม ท่าทางการร่ายรำที่สวยงาม มีความสนุกสนานตามเนื้อเรื่อง คุ้มค่ากับการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับชมกัน อย่างที่วัดขนอนหนังใหญ่ได้สืบทอดต่อกันมา เนื่องจากในรัชกาลที่ 5 ที่วัดขนอนเป็นด่านเก็บภาษีอากร แล้วได้มีคนนำหนังใหญ่ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากหนัก หรือเรียกว่า “หนังกลาง” มาถวายที่วัดประมาณ 10 กว่าตัวได้ เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ทางวัดเริ่มการสร้างหนังใหญ่ขึ้นมาใหม่

ตะลุยหนังใหญ่วัดขนอน จ. ราชบุรี

ส่วนในด้านการอนุรักษ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ทรงเห็นคุณค่าในการแสดง และศิลปะหนังใหญ่ทรงมีพระราชดำริให้ทางวัดช่วยอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้ง 313 ตัว และจัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้นแสดงแทน โดยมีทางมหาวิทยาลัยศิลปากรรับผิดชอบงานช่างจัดทำหนังใหญ่ทั้งหมด ได้นำหนังใหญ่ชุดใหม่ที่สร้างนี้ ทูลเกล้าถวาย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2538 ณ โรงละครแห่งชาติ และทรงพระราชทานให้ทางวัดขนอนนำมาใช้ในการแสดงต่อไป ปัจจุบันทางวัดได้จัด พิพิธภัณฑ์สถานแสดงนิทรรศการหนังใหญ่ “พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน”เปิดให้ประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมชมศึกษา พร้อมทั้งการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ ตลอดจนการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้ และสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ครบทุกกระบวนการ เพื่อสนองโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จ พระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบต่อไป

ตะลุยหนังใหญ่วัดขนอน จ. ราชบุรี

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
มีลักษณะเป็นเรือนไทย เก็บรักษาหนังใหญ่ทั้ง 313 ตัว ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานถวายแหวน ชุดสหัสสกุมาร และเผากรุงลงกา และชุดศึกอินทรชิต รวมทั้งจัดนิทรรศการ แสดง ประวัติความเป็นมา การแกะสลักตัวหนังใหญ่

ตะลุยหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรีตะลุยหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี

เปิดบริการให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. และยังมีการแสดงเชิดหนังใหญ่ทุกวันเสาร์เวลา 10.00-11.00 น.เพียงรอบเดียว นักเรียนจากโรงเรียนวัดขนอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าอาวาสวัดขนอน โทร. 0 3223 3386, 08 1753 1230 โทรสาร 0 3235 4272

การเดินทาง

รถยนต์  ใช้เส้นทางหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษมผ่านนครปฐม สู่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จากนั้นเลี้ยวขวาที่สี่แยกอำเภอบางแพ ไปตามทางหลวงหมายเลข 3090 เข้าสู่อำเภอโพธาราม ข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลอง แล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3089 ประมาณ 3 กิโลเมตร วัดขนอนอยู่ทางขวามือ
รถโดยสารประจำทาง รถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ สายกรุงเทพฯ-โพธาราม มาลงที่ท่ารถโพธาราม แล้วจากท่ารถนั่งรถสองแถวสายบ้านโป่ง-โพธารามมาลงที่หน้าวัดขนอน หรือใช้รถจักรยานยนต์รับจ้าง ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

ตะลุยหนังใหญ่วัดขนอน จ. ราชบุรี

ตะลุยหนังใหญ่วัดขนอน จ. ราชบุรี

 ดูคลิป รายการ ไทยท้าทาย ตอน ตะลุยหนังใหญ่วัดขนอนกับภารกิจแกะตัวละครที่ใหญ่ที่สุด

หรือคลิกดูที่ http://video.mthai.com/channel/Mono29/player/1412066001.html

ภาพจาก http://www.polyboon.com/travel/travel000040.html

ข้อมูลจาก http://www.paiduaykan.com/76_province/central/ratchaburi/watkhanon.html

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา