แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตามรอยภาพยนตร์ Alexander เที่ยวอุบลราชธานี

Home / ข่าวท่องเที่ยว / แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตามรอยภาพยนตร์ Alexander เที่ยวอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดแหล่งท่องเที่ยว ตามรอยหนังดัง เส้นทางถ่ายทำภาพยนตร์ Alexander อุบลราชธานี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว โดยมีการแสดงอุปกรณ์การถ่ายทำ, เสื้อผ้า,อาวุธ,ฉากถ่ายภาพ พร้อมชมภาพยนตร์ฉากที่ถ่ายทำในประเทศไทย ที่แหล่งท่องเที่ยวที่บ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในอุบลราชธานี ตามรอยภาพยนต์ Alexander

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในอุบลราชธานี ตามรอยภาพยนต์ Alexander

นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด แหล่งท่องเที่ยว ตามรอยเส้นทางการถ่ายทำภาพยนตร์ Alexander ซึ่งเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขง เจียม ในปี 2547 โดยมีบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ นักแสดงไทยร่วมแสดงด้วย ซึ่งการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสร้างจุดเด่นของจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จักและสนใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม, สามพันโบก, หาดชมจันทร์, หาดสลึง, ปากบ้อง, เขื่อนสิริธร, เขื่อนปากมูล, แม่น้ำสองสี, ด่านพรมแดนช่องเม็ก และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในอุบลราชธานี ตามรอยภาพยนต์ Alexander

โดยแหล่งท่องเที่ยว ตามรอยเส้นทางการถ่ายทำภาพยนตร์ Alexander ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ตามเส้นทางถนนเลี่ยงเมืองสายอุบลราชธานี – พิบูลมังสาหาร บ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์

ภายในพื้นที่ได้จัดให้เป็นกระโจมแสดงนิทรรศการประวัติของกษัตริย์ Alexander การถ่ายทำภาพยนตร์ ผู้แสดง,พร้อมแสดงอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำเช่น เสื้อผ้า, อาวุธ, ฉากภาพยนตร์,สถานที่ถ่ายภาพ พร้อมชมการฉายภาพยนตร์ฉากที่ถ่ายทำในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ให้ชมในระบบ 4 มิติอีกด้วย

ซึ่งนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ตลอดจนสถาบันการศึกษา สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในอุบลราชธานี ตามรอยภาพยนต์ Alexander

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตามรอยภาพยนต์ Alexander เที่ยวอุบลราชธานี

พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ส.ปชส.อุบลราชธานี /ข่าว
BN-007 / ภาพ
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี
ข้อมูลและภาพ จาก http://www.hugubon.com/
ติดตามความเคลื่อนไหวใน จังหวัดอุบลราชธานี https://www.facebook.com/Hugubon24

ขออนุญาตใช้เนื้อหา