เปิดให้ทำหนังสือเดินทางวันเสาร์ 20 ธ.ค.57 – 4 เม.ย.58

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เปิดให้ทำหนังสือเดินทางวันเสาร์ 20 ธ.ค.57 – 4 เม.ย.58

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนในการเปิดให้บริการหนังสือเดินทาง ให้แก่ประชาชนเพิ่มเติมดังนี้

เปิดให้ทำหนังสือเดินทางวันเสาร์ 20 ธ.ค.57 – 4 เม.ย.58

เปิดให้ทำหนังสือเดินทางวันเสาร์ 20 ธ.ค.57 - 4 เม.ย.58

1. เปิดให้บริการหนังสือเดินทางในวันเสาร์ ตั้งแต่ เสาร์ที่ 20 ธ.ค. 57 – วันเสาร์ที่ 4 เม.ย. 58 ยกเว้นวันเสาร์ที่ 3 ม.ค. 58
2. เปิดให้บริการทุกสำนักงานฯ ยกเว้น สำนักงานฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ สำนักงานฯ ประจำศูนย์บริการไปทำงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน
3. เปิดให้บริการตามเวลาปกติของแต่ละสำนักงานฯ
4. เปิดให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางทุกประเภท (ทั่วไป/ทูต/ราชการ) โดยเปิดบูธให้บริการในวันเสาร์ครึ่งหนึ่งของจำนวนบูธที่ให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้งนี้ หนังสือเดินทางที่ยื่นคำร้องในวันเสาร์จะจัดส่งไปรษณีย์เท่านั้น

ที่มา https://www.facebook.com/ThaiMFA

ขออนุญาตใช้เนื้อหา