การประกวดภาพถ่าย ” ฝรั่งเศสในความทรงจำของฉัน “

Home / ข่าวท่องเที่ยว / การประกวดภาพถ่าย ” ฝรั่งเศสในความทรงจำของฉัน “

เป็นครั้งแรกที่ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดภาพถ่ายครั้งยิ่งใหญ่ … การประกวดครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเปิดกว้างรับผู้มีสัญชาติไทยทุกคน ผู้ที่เข้าร่วมประกวด จะต้องนำเสนอภาพถ่ายที่บ่งบอกถึงช่วงเวลาพิเศษของคุณที่มีกับประเทศฝรั่งเศสและแสดงให้เห็นถึงความเป็นฝรั่งเศสที่แท้จริงในมุมมองของคุณ

การประกวดภาพถ่าย ” ฝรั่งเศสในความทรงจำของฉัน “

การประกวดภาพถ่าย " ฝรั่งเศสในความทรงจำของฉัน "

30 ภาพที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดเป็นนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ที่ร้านอาหาร Café 1912 ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ โดยจะมีการจัดพิมพ์สูจิบัตรของนิทรรศการด้วย

ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินสด 50,000 บาทและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ปารีสโดยสายการบินแอร์ฟรานซ์! รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งจะได้รับเงินสด 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่สองจะได้รับเงินสด 20,000 บาท และมีรางวัลชมเชยอีกจำนวน 20 รางวัลๆละ 5,000 บาท รีบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพกันเถอะ !

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
จะเข้าร่วมการประกวดได้อย่างไร : ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.rpst.or.th ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 2015 (ไม่รับพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งมาทางอีเมล) ภาพถ่ายดิจิตอลสีหรือขาวดำจะต้องอยู่ในแบบ JPEG เท่านั้น โดยมีขนาดภาพด้านกว้างไม่น้อยกว่า 2,500 พิกเซลในกรณีเป็นภาพแนวนอน หรือมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2,500 พิกเซลในกรณีเป็นภาพแนวตั้งที่ความละเอียด 220 dpi
ให้ถือว่าผู้ที่เข้าร่วมการประกวดนี้ยอมรับกติกาการประกวดทั้งหมดโดยปริยาย สามารถดูกติกาการประกวดได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.afthailande.org (หัวข้อ Vie de l’Alliance)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ rpst.info@gmail.com
ที่มา https://www.facebook.com/events/492797670861807/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา