บางกอกแอร์เวย์ส ต้อนรับคณะผู้รับประกันภัยต่อจากสหราชอาณาจักร

Home / ข่าวท่องเที่ยว / บางกอกแอร์เวย์ส ต้อนรับคณะผู้รับประกันภัยต่อจากสหราชอาณาจักร

กรุงเทพฯ / 9 เมษายน 2558 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ (กลาง) ให้การต้อนรับ คณะผู้รับประกันภัยต่อการประกันภัยประกันภัยอากาศยาน จากสหราชอาณาจักร ณ สํานักงานใหญ่ พร้อมนําเสนอประวัติความเป็นมา ผลการดําเนินการที่ผ่านมา และทิศทางในอนาคตของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และโอกาสนี้ทางคณะได้เยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติสมุย เพื่อดูงานการปฎิบัติการการบินและการดําเนินงานท่าอากาศยาน

บางกอกแอร์เวย์ส ต้อนรับคณะผู้รับประกันภัยต่อจากสหราชอาณาจักร

airways

ขออนุญาตใช้เนื้อหา