ปีนี้ งดจัดงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองลาดชะโด !

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ปีนี้ งดจัดงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองลาดชะโด !

วันนี้ 16 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.อยุธยา ประชุมปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วนแล้ว

ปีนี้ งดจัดงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองลาดชะโด !

ลาดชะโด

สรุปว่า..**งดจัดงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำปีนี้** โดยมีมติเสียงเป็นเอกฉันท์ว่า…
1.สถานการณ์ระดับน้ำในลำคลองลาดชะโดตื้นเขิน ไม่พร้อมสำหรับขบวนแห่เรือจำนวนมาก
2.ชาวบ้านในชุมชนไม่พร้อมในการนำเรือเข้าร่วมขบวน ด้วยเหตุที่น้ำในคลองย่อยหลายสายแห้งขอดไม่สามารถนำเรือออกมาได้
3.ชาวบ้านในชุมชนส่วนมากเป็นชาวนา ยังมีความวิตกกังวลและห่วงใยในสถานการณ์ต้นข้าวในไร่นาขาดน้ำ

เทศบาลตำบลลาดชะโดและชาวลาดชะโดต้องขออภัยมา ณ.โอกาสนี้ ที่ไม่สามารถจัดงานในปีนี้ได้ ทั้งที่ได้เตรียมความพร้อมมาตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา เพราะเหตุสภาวะภัยแล้งน้ำในคลองเหลือน้อยมากดังที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วจากสื่อมวลชนทุกแขนง เราจึงขอแจ้งมาให้ทุกท่านทราบด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขออภัยมา ณ.โอกาสนี้ครับ!!!

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลาดชะโด โทร. 0 3574 0263
หรือ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 6076 – 7

ข่าวจาก “เที่ยวภาคกลาง” : http://www.tiewpakklang.com/news/ayutthaya/18642/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา