เฟอร์รี่หัวหิน-พัทยา เส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่

เฟอร์รี่หัวหิน-พัทยา เปิดทดลองใช้ฟรี ปลายเดือน ธ.ค. 2559 นี้!

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เฟอร์รี่หัวหิน-พัทยา เปิดทดลองใช้ฟรี ปลายเดือน ธ.ค. 2559 นี้!

เฟอร์รี่หัวหิน-พัทยา เปิดทดลองใช้ฟรี
ปลายเดือน ธ.ค. 2559 นี้!

เฟอร์รี่หัวหิน-พัทยา เตรียมทดลองการเดินเรือ เพื่อเช็คความปลอดภัยและความพร้อมของท่าเรือ ช่วงกลางเดือนธันวาคม และหลังจากนั้นจะเปิดให้ทดลองนั่งฟรี ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2559 นี้ ก่อนกำหนดการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2560

เปิดให้ทดลองนั่งฟรี “พัทยา-หัวหิน” ประมาณ 2-3 วัน ใช้เรือ Catamaran Ferry สำหรับบรรทุกผู้โดยสาร จำนวน 1 ลำ ความเร็ว 27 นอต บรรทุกผู้โดยสารสูงสุด 150 คน (และมีแผนเพิ่มเรืออีก 1 ลำบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด 260 คน)

ffcf940b943f490cbdd1f93a2dfce610
ขอบคุณรูปภาพ กรมเจ้าท่า

โดยมีการกำหนดตารางการเดินเรือ ให้บริการ 2 เที่ยว/วัน เที่ยวแรกออก จากหัวหิน ท่าเรือองค์การสะพานปลา เวลา 08.30 น. ระยะทาง 113 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม. เที่ยวกลับออกจาก พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เวลา 15.30 น. *ช่วงแรกจะมีเรือบริการ 1 ลำ และจะเพิ่มเรือลำที่ 2 เข้ามาช่วงเดือน มีนาคม 2560

ค่าโดยสาร ได้มีการเสนอขอจัดเก็บที่อัตรา 1,200 บาทต่อคนต่อเที่ยว ซึ่งตอนนี้กำลังปรึกษาและตรวจสอบเรื่องราคาให้มีความเหมาะสม และจะเปิดเผยอย่างเป็นทางการ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่า กลุ่มผู้โดยสารจะเป็นจากโปรแกรมทัวร์ส่วนใหญ่ และผู้โดยสารทั่วไปรองลงมา

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : http://huahin.town/