สงกรานต์ สงขลา 2555

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สงกรานต์ สงขลา 2555

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
รายละเอียดกิจกรรม : 06.50 น. พิธีทำบุญตักบาตร
08.00 น. ขบวนแห่ ผู้เข้าร่วมขบวนแห่พร้อมกัน ณ บริเวณลานคนเมือง (ข้างวัดโพธิ์ปฐมาวาส)
08.30 น. – พิธีเปิดงาน
– ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และสรงน้ำฯ
10.00 น. พิธีรดน้ำผู้อาวุโส/ผู้สูงอายุ บริเวณศาลาไทย
11.00 น. เป็นต้นไป เล่นน้ำสงกรานต์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : – เทศบาลนครสงขลา โทร. ๐๗๔ ๓๑๑ ๐๑๕
– ททท.สำนักงานหาดใหญ่ โทร. ๐๗๔ ๒๔๓ ๗๔๗, ๐๗๔ ๒๓๘ ๕๑๘
…………………………………………………………………………………………

งานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕

กำหนดการ : ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : บริเวณสี่แยกโอเดี่ยน ถนนเสน่หานุสรณ์, ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รายละเอียดกิจกรรม : – การประกวดเทพีสงกรานต์
– ฟรีคอนเสิร์ต
– ขบวนแห่งานเทศกาลหาดใหญ่
มิดไนท์สงกรานต์
– ปาร์ตี้โฟม
– กิจกรรมทำบุญตักบาตร
– พิธีรดน้ำผู้สูงอายุ
– ขบวนแห่พระพุทธสิหิงส์
รถบุษบก และรถแห่นางสงกรานต์ และการเล่นน้ำตลอดเส้นทาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : – เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. ๐๗๔ ๒๐๐ ๐๔๑, ๐๗๔ ๒๐๐ ๐๐๐
– สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โทร. ๐๗๔ ๔๒๙ ๖๙๖-๗
– ททท. สำนักงานหาดใหญ่ โทร. ๐๗๔ ๒๔๓ ๗๔๗, ๐๗๔ ๒๓๘ ๕๑๘
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/hatyai
…………………………………………………………………………………………

สงกรานต์ย้อนวิถีไทย

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ, ทำบุญตักบาตร กิจกรรมสงกรานต์ย้อนวิถีไทย แต่งกายย้อนยุคเล่นน้ำสงกรานต์ เที่ยวตลาดน้ำคลองแห เลือกชิมอาหารพื้นบ้าน สินค้าหัตถกรรม และการแสดง การละเล่นพื้นบ้านตลอด ๓ วัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลเมืองคลองแห กองการศึกษา โทร. ๐-๗๔๕๘-๐๘๘๘ ต่อ ๗๐๑ททท. สำนักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ ๐๗๔๒๓ ๑๐๕๕, ๐๗๔๒๓ ๘๕๑๕ โทรสาร ๐๗๔๒๔ ๕๙๘๖
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/hatyai
…………………………………………………………………………………………

งานรดน้ำสามสมเด็จ

กำหนดการ : ๘ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
รายละเอียดกิจกรรม : 8 เมษายน 2555 พิธีเปิดงาน กิจกรรมทำบุญวันว่าง และรดน้ำสามสมเด็จ มีการประดิษฐานรูปหล่อพระสามสมเด็จ คือ สมเด็จเจ้าพะโคะ, สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่และสมเด็จเจ้าเกาะยอ ซึ่งว่ากันว่าเป็นเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่เป็นที่รู้จักและ นับถือเคารพบูชาของคนในท้องถิ่นและคนทั่วไปเป็นเวลายาวนาน จัดเลี้ยงอาหารและขนมพื้นบ้าน สำหรับการรดน้ำสามสมเด็จเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ารดน้ำ กราบไหว้จนถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ เนื่องในเทศกาลวันว่างและสงกรานต์ของชาวใต้ และสามารถเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันทักษิณคดีศึกษา โทร. ๐ ๗๔๕๘๙ ๑๖๑๑-๘ โทรสาร. ๐ ๗๔๕๙ ๑๖๑๙ททท. สำนักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ ๐๗๔๒๓ ๑๐๕๕, ๐๗๔๒๓ ๘๕๑๕ โทรสาร ๐๗๔๒๔ ๕๙๘๖
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/hatyai
…………………………………………………………………………………………

งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๕

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : บริเวณศูนย์เศรษฐกิจครบวงจร (OTOP) เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ จัดพิธีสรงน้ำพระ ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ นางสงกรานต์ คณะกลองยาว ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เล่นน้ำสงกรานต์ การแสดงภาคกลางคืน มหรสพ การแสดงมโนราห์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลเมืองสะเดา โทร. ๐ ๗๔๔๑ ๒๒๒๘ ต่อ ๑๐๘ททท. สำนักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ ๐๗๔๒๓ ๑๐๕๕, ๐๗๔๒๓ ๘๕๑๕ โทรสาร ๐๗๔๒๔ ๕๙๘๖
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/hatyai
…………………………………………………………………………………………

งานประเพณีสงกรานต์

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ศาลาไทยแหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
รายละเอียดกิจกรรม : เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ พิธีสรงน้ำพระ ขบวนแห่รถบุบผชาติ นางสงกรานต์รอบเมือง และการเล่นน้ำสงกรานต์รอบเมือง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ททท. สำนักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ ๐๗๔๒๓ ๑๐๕๕, ๐๗๔๒๓ ๘๕๑๕ โทรสาร ๐๗๔๒๔ ๕๙๘๖
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/hatyai
…………………………………………………………………………………………
ข้อมูลจาก : http://songkran.tourismthailand.org