เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้

เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ดูวิดีโอทั้งหมด กดที่นี่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 – 28 กุมภาพันธ์ 2552
ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรม
ตระการตากับงานลอยกระทงร่วมสมัย และการแสดงโคมไฟ “7 โซนมหัศจรรย์” ประกอบด้วยมหัศจรรย์โคมไฟ จินตนาการโลกของเด็ก มหัศจรรย์โคมไฟกลางน้ำ มหัศจรรย์โลกของสัตว์ มหัศจรรย์โคมไฟนานาชาติ มหัศจรรย์โคมไฟจื้อกงหรือโคมไฟชุดพิเศษ มหัศจรรย์โคมไฟโลกสัตว์ปีก มหัศจรรย์โคมไฟประติมากรรม นิทรรศการเกี่ยวกับโคมไฟทั้งไทยและต่างประเทศ และการแสดงทางวัฒนธรรม

สอบถามรายละเอียด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0 7423 1055, 0 7423 8518
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองสรางสรรค์กิจกรรม โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 3465-9

ที่มา : การท่องเที่ยวประเทศไทย