มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2552

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2552

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2552
วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2551
ณ สวนสารธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม
ชมขบวนแห่ ขบวนพาเรด ขบวนรถบุปผาชาต จากบริเวณหน้าสถานีรถไฟ ผ่านสะพานนวรัฐไปสู่สวนสาธารณะหนองบวกหาด 
ชมนิทรรศการ การออกร้านผลผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมอีกมากมาย
การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ อาทิเช่น กล้วยไม้ สกุลต่างๆ โป้ยเซียน ชวนชม แองโกลนิมา บอนสี แคคตัส เป็นต้น

สอบถามรายละเอียด
ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5324 8604, 0 5324 8607
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5311 2617-8

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย