งานเที่ยวทั่วไทย…ไปทั่วโลก 2009

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานเที่ยวทั่วไทย…ไปทั่วโลก 2009


         สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT) สภาคมธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมโรงแรมไทย (THA) และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 6 เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อบริการโดยตรงกับผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวทั้งด้านสินค้าและบริการที่มี คุณภาพและราคาพิเศษให้แก่ลูกค้า ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภายในงาน พบกับตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำ อาทิ ทั้งโรงแรม รีสอร์ท สายการบิน บริษัทนำเที่ยว และองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์การเดินทาง และบริการในราคาสุดพิเศษ เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2552 และเทศกาลสงกรานต์