งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง

วันที่ 4 – 10 มีนาคม 2552
ที่วัดพระธาตุช่อแฮ  พระอารามหลวง อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่

 


วัดพระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่มาช้านาน ทุกปีจะมีการจัดประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงในวันขึ้น 9-15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้นมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น โดยวันเปิดงานจะมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เพื่อบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ ประกอบด้วยขบวนตุงหลวง และตุงบริวาร ขบวนช้าง ขบวนผ้าแพรคลุม พระธาตุ 12 ราศี ขบวนเศวตพานพุ่ม ขบวนเทพีโปรยข้าวตอกดอกไม้ ขบวนผู้อาวุโสแต่งกายชุดไทยล้านนา และขบวนเครื่องบูชาจากทุกอำเภอ

กิจกรรม
พิธีเปิดและขบวนแห่ (4 มีนาคม 2552) 
กิจกรรมทางศาสนา (การถือศีล ปฏิบัติธรรม ไหว้พระธาตุช่อแฮ พระเจ้าทันใจ พระนาคปรก พระนาคปรก พระเจ้านอน ฟังเทศน์ธรรมมหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก)
การแสดงทางวัฒนธรรม
การสาธิตการทำตุง โคม เครื่องสักการะล้านนา
ประกวดหนูน้อยช่อแฮ (ความสามารถทางด้านวัฒนธรรม)
การออกร้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

สอบถามรายละเอียด
กองเลขานุการ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง โทร. 0 5459 9209, 0 5459 9073-4 ต่อ 102

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย