1st Asian Martial Arts Games 2009

Home / ข่าวท่องเที่ยว / 1st Asian Martial Arts Games 2009

วันที่ 25 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2552
สถานที่ใช้ในการแข่งขัน
1) อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก 
    การกีฬาแห่งประเทศไทย
    กรุงเทพมหานคร
2) อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
    กรุงเทพมหานคร
3) สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง
    กรุงเทพมหานคร
4) โรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี

Asian Martial Arts Games เป็นเกมส์ใหม่ที่สภากีฬาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia: OCA) กำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยบรรจุชนิดกีฬาประเภทศิลปะการต่อสู้ที่มวลสมาชิก ประเทศ 45 ประเทศ รู้จักและนิยมเล่นกันอย่างกว้างขวาง

ประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน
1) คาราเต้  (Karate)
2) เทควันโด้ (Taekwondo)
3) มวย (Muay)
4) คิ๊กบ๊อกซิ่ง (Kickboxing)
5) ยูยิตสู (Jujitsu)
6) ยูโด (Judo)
7) คูราช (Kurash)
8) วูซู และ กังฟู (Wushu & Kungfu)
9) ปันจักสีลัต (Pencat Sirat)

 
ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 45 ประเทศ
จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 2,500 คน

พิธีเปิด     วันที่ 25 เมษายน 2552 ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
พิธีปิด       วันที่ 3 พฤษภาคม 2552 ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทยติดต่อสอบถาม
TAT Call Center 1672

หรือดูรายละเอียดที่ www.bamag2009.com

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย