เที่ยวเมืองอุบล ยลประติมากรรมเทียน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เที่ยวเมืองอุบล ยลประติมากรรมเทียน

เที่ยวเมืองอุบล ยลประติมากรรมเทียน
ตลอดเดือน กรกฎาคม 2552

  สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรม “รวมพลศิลปินนานาชาติ”

15 มิ.ย. 52 – 6 ก.ค.52
10.00 น. เป็นต้นไป- กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน ที่วัดบูรพา วัดศรีประดู่  วัดทุ่งศรีเมือง  วัดมหาวนาราม  วัดท่าวังหิน  วัดพระธาตุหนองบัว  วัดหนองปลาปาก  วัดไชยมงคล  วัดสุทัศนาราม และบ้านคำปุน
หน่วยงานประสานงาน – ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770

15 มิ.ย. 52- 31 ก.ค. 52
07.00 น. เป็นต้นไป – งานแสดงภาพถ่าย ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลฯ ปี 51-52  ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
หน่วยงานประสานงาน -ไกด์อุบล / มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

23 มิ.ย. 52- 7 ก.ค. 52 
10.00 น. เป็นต้นไป – ชมการแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ โดยศิลปินต่างชาติ 9 ชาติ ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ชิลี อินโดนีเซีย บัลแกเรีย ฮังการี โรมาเนีย เบลารุส และศิลปินชาวจังหวัดอุบลราชธานี นายธวัชชัย หอมทอง  ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

8-31 ก.ค. 52  
10.00 น. เป็นต้นไป    – ชมผลงานการแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
หน่วยงานประสานงาน – ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770

1 ก.ค. 52
19.00-20.00 น.  -พิธีเปิดงานแสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 4 ที่ถนนอุปราช หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
หน่วยงานประสานงาน – ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770

1-7 ก.ค. 52
10.00-20.00 น. – กิจกรรมปั้นเทียน เรียนรู้ ฟื้นฟูวัฒนธรรมฯ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
หน่วยงานประสานงาน – มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

1-8 ก.ค. 52
10.00-20.00 น. – การสาธิตและจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP) / งานมหกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้า / เทศกาลอาหารดี 4 ภาค ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานประสานงาน  – กระทรวงพาณิชย์

1-8 ก.ค. 52
10.00-20.00 น. – กิจกรรมการแสดงศิลปะ Art Camp ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
หน่วยงานประสานงาน – มหาวิทยาลัยศิลปากร

1-8 ก.ค. 52 – การปฏิบัติธรรมโครงการ “แสงธรรมในงานเทียน” ที่บ้านสวนอุบล อำเภอวารินชำราบ
หน่วยงานประสานงาน  – ยุวธิกสมาคม โทร. 0 2455 2525 ต่อ 4201-1

1-15 ก.ค.52  
13.30-17.00 น. – รับสมัครการประกวดภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2552 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
หน่วยงานประสานงาน- ไกด์อุบล / ม.ราชภัฎอุบลราชธานี โทร. 08 1266 0811

1-31 ก.ค.52 
10.00-21.00 น. -การแสดงทางวัฒนธรรม
  -การสาธิตและจำหน่ายอาหาร ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
หน่วยงานประสานงาน -ม.ราชภัฎอุบลราชธานี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ

2-8 ก.ค. 52 
09.00-19.00 น. -การหล่อหลอมเทียน หลอมใจ สาธิตการแกะสลักและติดพิมพ์  กิจกรรมศิลปกรรมเทียนจำลอง ที่ศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
หน่วยงานประสานงาน-สนง.วัฒนธรรม โทร.0 4524 4531-2

3-5 ก.ค.52 
16.00-19.00 น. -การประกวดกลองยาว ที่ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชาธานี
หน่วยงานประสานงาน- อ.คเชนทร์ ศิริจันทร์ โทร. 08 1389 5835

4 ก.ค. 52
15.30-17.00 น. -พิธีอัญเชิญเทียนหลวงพระราชทานทางชลมารค ที่ศาลากลาง , วัดหลวง, วัดสุปัฎนารามวรวิหาร, ทุ่งศรีเมือง
หน่วยงานประสานงาน -อำเภอเมืองอุบล โทร. 08 1878 4001
14.00-18.00 น. -กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยวเยือนชุมชนประดิษฐ์ต้นเทียน ที่วัดไชยมงคล , วัดพระธาตุหนองบัว , วัดทุ่งศรีเมือง , และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลฯ
หน่วยงานประสานงาน-ม.ราชภัฎอุบลราชธานี , อ.ไผ่ พรหมจันทร์ โทร. 08 1265 0225
19.00-21.00 น.  -การแสดงมหาดุริยางค์ (1,000 คน) ที่ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง
หน่วยงานประสานงาน -สพท.อุบลราชธานี เขต 1
18.00-19.00 น. -พิธีบายศรีและสมโภชน์เทียนพรรษาพระราชทาน ที่ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
หน่วยงานประสานงาน – วิทยาลัยหมอพราหมณ์
19.00-20.30 น. -การปฏิบัติธรรม ที่ศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
หน่วยงานประสานงาน  -วัฒนธรรมจังหวัดฯ

4-7 ก.ค. 52
13.30-17.00 น. -กิจกรรมทัวร์นำร่องเยือนชุมชนประดิษฐ์ต้นเทียน วันที่ 28 มิ.ย. / วันที่ 4-7 ก.ค. 52 (ราคาตั๋ว 259 บาท) ที่วัดบูรพา  วัดศรีประดู่  วัดทุ่งศรีเมือง  วัดท่าวังหิน  วัดมหาวนาราม  วัดสุทัศน์  วัดไชยมงคล  บ้านคำปุน  วัดพระธาตุหนองบัว วัดหนองปลาปาก
หน่วยงานประสานงาน – ม.ราชภัฎอุบลราชธานี  อ.ณัฎกิตติ์ ตันสมรส โทร. 08 7966 5524

5-6 ก.ค. 52
19.30-21.00 น.  – การแสดงประกอบแสง-เสียง ธรรมะนาฎกรรมแห่งแผ่นดิน เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย ชุด “นางจำปาและอัญญาอโศก” ที่วัดทุ่งศรีเมือง (ชมฟรี)
หน่วยงานประสานงาน  -อนุภารี ทองรินทร์ สุพรรณ โทร. 08 1955 7168

  สัปดาห์ที่ 2 กิจกรรม “รวมศาสน์สานศิลป์ถิ่นอุบล”

6 ก.ค.52
17.00-23.00 น. -รวมต้นเทียนโบราณ ที่ส่งเข้าประกวด  การประกวดเทพีต้นเทียน ที่แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร
หน่วยงานประสานงาน  -เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร โทร. 0 4544 1115
19.00-24.00 น. -การประกวดสาวงามเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ที่ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง
หน่วยงานประสานงาน  -สภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 08 1877 4007

7 ก.ค.52
08.00-13.00 น.  -ชมขบวนแห่เทียนโบราณ ที่ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
หน่วยงานประสานงาน   -เทศบาลเมืองพิบูลฯ
09.00-17.00 น. -กิจกรรมสาธิตการทอผ้า ทำดอกผึ้ง การแสดงทางวัฒนธรรม ที่บ้านคำปุน อำเภอวารินชำราบ (บัตรเข้าชมท่านละ 100 บาท รายได้ทั้งหมดเข้าการกุศล)
หน่วยงานประสานงาน  -คุณมีชัย แต้สุจริยา โทร. 08 1876 7755
18.00 น. เป็นต้นไป -โชว์ต้นเทียนทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวด ที่ถนนรอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
หน่วยงานประสานงาน  -เทศบาลนครอุบลราชธานี
19.00-20.00 น.  -กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดสุปัฎฯ วัดมหาวนาราม วัดพระธาตุหนองบัว วัดทุ่งศรีเมือง
หน่วยงานประสานงาน -สำนักพระพุทธฯอุบลราชธานี

7-8 ก.ค. 52
19.00-21.00 น. -การแสดงแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน ประกอบแสง-เสียง ที่ถนนอุปราช หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
หน่วยงานประสานงาน-อนุภารี ทองรินทร์ สุพรรณ

8 ก.ค. 52
08.30-12.00 น. -ขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2552 ที่ถนนอุปราช – ถนนชยางกูร
หน่วยงานประสานงาน-ซื้อบัตรนั่งอัฒจรรย์ได้ที่ สทพ.อบ.เขต 1 (200 บาท) โทร. 0 4524 2323 ต่อ 111 คุณสมควร โทร. 08 1879 5165  คุณแขก โทร. 08 5611 7014
11.00-12.00 น.  -ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ที่วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
18.00-19.00 น.  -พิธีมอบรางวัลต้นเทียนที่ชนะการประกวด ที่ถนนอุปราช หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

9-16 ก.ค. 52
ทุกวัน -โชว์ต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ1 และ 2 ทั้งประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ ที่ถนนหน้าศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง
หน่วยงานประสานงาน   ททท.สำนักงานอุบลราชธานี./ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770/0 4525 5552

 สัปดาห์ที่ 3 กิจกรรม “รวมพลคนศิลปะ”

13-19 ก.ค. 52
10.00-18.00 น. -การแสดงงานศิลปะ จากศิลปินทั่วแดนอีสาน และภาคต่างๆ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
หน่วยงานประสานงาน  -วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

17-19 ก.ค.52 
10.00-21.00 น.  -งานเทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค “สีสัน…แดนอีสาน” ที่จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานประสานงาน – ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770

 สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรม “รวมใจนาฎศิลป์นานาชาติ” 

20-26 ก.ค. 52
วันละ 2 รอบ 14.00 น. และ 19.00 น. -การแสดงศิลปวัฒนธรรม & นาฎศิลป์นานาชาติ จากประเทศจีน มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สปป.ลาว  อินโดนีเซีย  ไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา  เวียดนาม และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์    ที่โรงละคร  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี  นักเรียน / นักศึกษา 20 บาท บุคคลทั่วไป 100 บาท
หน่วยงานประสานงาน -อ.วรางคณา  วุฒิช่วย ม.ราชภัฎอุบลราชธานี โทร. 08 1812 2923

30 ก.ค.52
17.00-20.00 น. -พิธีมอบรางวัลภาพถ่ายที่ชนะการประกวดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2552 ที่โรงละคร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
หน่วยงานประสานงาน  -โทร. 0 4535 2000 ต่อ 1122

 สัปดาห์ที่ 5 กิจกรรม “ รวมเชิดชูปราชญ์อีสาน” 

การเสวนาทางวิชาการ 
27-31 ก.ค.52   ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป  –
27 ก.ค.52  -หัวข้อ “ศิลปะการถ่ายทอดการจัดทำต้นเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ
28 ก.ค.52  -หัวข้อ “งานแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลกับกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีสังคมใหม่
29 ก.ค.52  -หัวข้อ “ขบวนแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ : แต่งแอ้ แห่แหน ฟ้อนแอ่น เทียนพรรษา
30 ก.ค.52  -หัวข้อ “ ธรรมะกับเทียน : มิติมุมมองทางสังคม วัฒนธรรมการท่องเที่ยว ปรัชญา ศิลปกรรม สังคมวัฒนธรรม วิชาการ
31 ก.ค.52  -หัวข้อ “ประกาศผลและมอบรางวัลเกียรติยศศิลปินช่างเทียน “พระครูวิโรจน์  รัตนโนบล”  ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
หน่วยงานประสานงาน  -ม.อุบลราชธานี

31 กค.52  
19.00 น.   -พิธีปิดงานแสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 4
หน่วยงานประสานงาน -ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770

(หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หรือติดต่อสอบถามล่วงหน้าที่ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770)

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย