เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค

โครงการ เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค : 5 Region Thai Travel Fest โดยเริ่มจาก ภาคตะวันออก “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันตะวันออก” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันแดนอีสาน” ภาคเหนือ “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันเมืองเหนือ” ภาคใต้ “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันเมืองใต้” และภาคกลาง “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันสวรรค์ภาคกลาง

เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้เป็นอย่างดี  อันจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมาก ขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างยั่งยืน 

เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันเมืองเหนือ
วันที่ 31 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมในงาน
1. ภายในหอประชุม บริเวณชั้นบน เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น.
    – การแสดงเวทีใหญ่ การแสดงทางวัฒนธรรม 5 ภาค เช่น การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งที่ได้รับรางวัลจากรายการชิ้งช้าสวรรค์ การแสดงโขน หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ การแสดงของวงโปงลางสะออน ลิเกฮูลู การแสดงกันตรึม และการแสดงอัลคาซ่าโชว์ ปะทะ ทิฟฟานี่โชว์
    – กิจกรรมสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน และนิทรรศการการท่องเที่ยว ทั้ง 5 ภูมิภาค
    – กิจกรรมบูธส่งเสิรมการขายธุรกิจท่องเที่ยวในแต่ละภาค
2. ภายในหอประชุม บริเวณชั้นล่าง  
    – บูธจำหน่ายสิ้นค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จาก 76 จังหวัด
3. กิจกรรมพิเศษ
    – การแสดงน้ำพุประกอบดนตรี และ แสง – เสียง ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา จัดแสดงทุกวัน ตั้งแต่เวลา 20.00 – 21.30 น. บริเวณด้านหน้าหอประชุมฯ

กำหนดการแสดง
งานเทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสัน …เมืองเหนือ

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2552
หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552
เวลา 12.00-13.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือจาก 
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
เวลา 13.00-14.00 น. การแสดงดนตรีร่วมสมัย จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
                             ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในรายการคุณพระช่วย
เวลา 14.00-14.30 น. การแสดงลิเกฮูลู คณะตันหยง ยะรัง จากจังหวัดนราธิวาส
เวลา 14.30-15.00 น. การแสดงหุ่นละครเล็ก จากโรงละครนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)
เวลา 15.00-17.30 น. เตรียมจัดพิธีเปิดงาน
เวลา 17.30-18.00 น. พิธีเปิดงาน
เวลา 18.00-20.00 น. การแสดงของวงโปงลางสะออน
เวลา 20.00-21.30 น. การแสดงน้ำพุดนตรีประกอบแสง เสียง ชุด “สัตตลีลาสายธาราแห่งสยาม” 
                             โดย อาจารย์ บรูซ แกสตัน และวงฟองน้ำ

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552
เวลา 12.00-13.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือจาก 
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
เวลา 13.00-14.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงจินตภาพประเพณีลอยกระทง
                             จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
เวลา 14.00-14.30 น. การแสดงโชว์บาร์เทนเดอร์ (Mocktail) จากสมาคมบาร์เทนเดอร์สากล (ประเทศไทย)
เวลา 14.30-16.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต้ และการแสดงพิเศษชุด “เกริกก้องกินรี ปฐพีศรีธรรมา” 
                             จาก วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เวลา 16.00-18.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมทางภาคอีสาน และการแสดงพิเศษชุด
                             “อเมซิ่งอีสาน กาฬสินธุ์แผ่นดินทอง” จาก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
เวลา 18.00-19.00 น. การแสดงของ อัลคาซ่าโชว์ ปะทะ ทิฟฟานี่โชว์
เวลา 19.00-20.30 น. การแสดงน้ำพุดนตรีประกอบแสง เสียง ชุด “สัตตลีลาสายธาราแห่งสยาม”
                             โดย อาจารย์ บรูซ แกสตัน และวงฟองน้ำ

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2552
เวลา 12.00-13.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือจาก 
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
เวลา 13.00-14.30 น. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามคืนนคร จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
เวลา 14.30-16.00 น. การแสดงกันตรึม วงน้ำผึ้งเมืองสุรินทร์
เวลา 16.00-16.30 น. การแสดงโชว์บาร์เทนเดอร์ (Mocktail) จากสมาคมบาร์เทนเดอร์สากล (ประเทศไทย)
เวลา 16.30-18.00 น. การแสดงดนตรีลูกทุ่งไทย จากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
                            จังหวัดสุโขทัยที่ได้รับรางวัลแชมป์ออฟเดอะแชมป์ จากการแข่งขันชิงแชมป์วงดนตรีลูกทุ่ง 
                            ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ ปีที่ 3 และได้รับรางวัลรองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ในรายการชิงช้าสวรรค์ ปีที่ 4
เวลา 18.00-19.00 น. การแสดงของ ทิฟฟานี่โชว์ ปะทะ อัลคาซ่าโชว์
เวลา 19.00-20.30 น. การแสดงน้ำพุดนตรีประกอบแสง เสียง ชุด “สัตตลีลาสายธาราแห่งสยาม 
                             โดย อาจารย์ บรูซ แกสตัน และวงฟองน้ำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. โทร. 1672