เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม

 


วันที่ 27 ธันวาคม 2551 – 5 มกราคม 2552
ณ บริเวณหาดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดพันธุ์ไม้งาม การประกวดการจัดตกแต่งสวนดอกไม้ การจัดแสดงดอกไม้งามนานาชนิด และการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม

จัดงานดอกไม้งามให้สนั่น…ตลึงกับนางสาวถิ่นไทยงาม


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับกองประกวดนางสาวถิ่นไทยงามจัดให้มีให้มีการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ปี 52 ในงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552  ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 5  มกราคม 2552  ณ บริเวณสวนสาธารณหาดเชียงราย เนื่องในวาระครบรอบ 58 ปี การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ได้ทรงประทานมงกุฎและถ้วยรางวัลเกียรติยศ ให้แก่นางสาวถิ่นไทยงาม

นางรัตนา  จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แจ้งว่า เชียงรายเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศที่ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้อ อำนวยต่อการทำการปลูกดอกไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว ซึ่งอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้ดอก ไม้ประดับที่มีความสวยงามแปลกตา ทั้งสีสันและชนิดพันธุ์ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ จึงทำให้จังหวัดเชียงรายได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้งามมาโดยตลอด

การจัดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 5  มกราคม 2552 บริเวณสวนสาธารณหาดเชียงราย จัดขึ้นเพื่อให้งานนี้เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของจังหวัดเชียงรายและเพื่อ เป็นการยกระดับการจัดงานให้ทัดเทียมกับการจัดงานในระดับสากล โดยในงานจัดให้ผู้มาเที่ยวงามได้ชม ดอกทิวลิป ลิลลี่ และกล้วยไม้ อุทยานไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ซึ่งในปีนี้ได้จัดยิ่งใหญ่มโหสารและอลังการ กว่าที่เคยจัดมาแล้ว ทั้งดอกลิลลี่ และทิวลิป ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างที่ทุกท่านจะต้องตกตะลึงในความมหาศาลละลานตาไปทั้ง สวน ในส่วนของการจัดสวนกล้วยไม้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ เพิ่มจำนวนจากปีที่ผ่านมา จำนวน 15 สวน เพิ่มขึ้นเป็น 30 สวน ผสมกลมกลืนไปกับการจัด  ภูมิปัญญาล้านนา วัฒนธรรมชนเผ่าแสดงและจำหน่ายสินค้า สุดยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาห้องท้องถิ่นสวนอาหาร ลานเครื่องดื่ม และการแสดงบนเวทีทุกวัน สำหรับพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2551 นั้น จะมีขบวนแห่รถบุปผชาติซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สถาบันการศึกษา ส่วนราชการองค์กรต่างๆ ส่งขบวนรถบุปผชาติ เข้าร่วมขบวนและการประกวดโดยตกแต่งด้วยดอกไม้พันธุ์ไม้นานาชนิด ร่วมขบวนแห่ไม่ต่ำกว่า 10 ขบวน


และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชมงานได้จัดเตรียมการขนส่ง ผู้โดยสารทางน้ำ และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่เป็นปัญหารถติดนับเป็นชั่วโมง กว่าจะเข้าสู่บริเวณงานได้  ทางคณะผู้จัดจึงได้จัดเรือโดยสารจากท่าน้ำเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง ไปขึ้นที่ท่าน้ำบริเวณงานที่หาดเชียงราย ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาการจราจรติดขัดได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถนำรถมาจอดที่บริเวณก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่ และบริเวณถนนเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวงได้นับพันคัน นางรัตนา  กล่าวในที่สุด

ในส่วนของการประกวดนางสาวถิ่นไทยงามนั้น นายโชติศิริ ดารายน ประธานกองประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม กล่าวว่า การจัดประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม เพื่อให้เป็นตัวแทนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา และเป็นการร่วมประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายในระดับประเทศ โดยจัดการประกวดรอบแรกในวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2552  และรอบสุดท้ายวันจันทร์   ที่ 5 มกราคม 2552 จะทำการถ่ายทำเทปการประกวดเพื่อนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ภาพประกวดให้แพร่หลายไปทั่วประเทศ
 
เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี ของการประกวดนางสาวถิ่นไทยงามและเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดงานเทศกาล เชียงรายดอกไม้งาม  คณะผู้จัดได้จัดเพิ่มให้มีตำแหน่งนางงามบุปผชาติ โดยจะจัดการประกวด ในคืนวันที่ 4 มกราคม 2552 อีกด้วย.


การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ในฐานะเมืองแห่งดอกไม้งาม และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับเมืองหนาว อาทิ ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ และกล้วยไม้นานาพันธุ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย นอกจากนั้น ยังร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

สอบถามรายละเอียด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย โทรศัพท์  0 5371 7433, 0 5374 4674-5

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย