ชมดอกไม้เมืองหนาว งานราชพฤกษ์ 2551

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ชมดอกไม้เมืองหนาว งานราชพฤกษ์ 2551

 

งานราชพฤกษ์

๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

งานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ คือ
๑.  เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช
๒.  เพื่อจัดพิธีอัญเชิญ และพิธีเฉลิมฉลองสมโภชพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ ปางสมถวิปัสสนากรรมฐาน
๓.  เพื่อเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙ อย่างเป็นทางการ
๔.  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง

 

พิธีเปิด

วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๘.๐๐ น.  ประธานในพิธี “งานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง”
เดินทางถึงบริเวณลานพิธี
–   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวต้อนรับ
–   ขบวนแห่โคมรวมใจภักดิ์ฯ ๔ ภาค ประกอบด้วย
๑.  ขบวนบุหงาซีเระจากภาคใต้
๒.  ขบวนแห่บายศรีจากภาคอีสาน
๓.  ขบวนแห่ประทีปโคมทองจากภาคกลาง
๔.  ขบวนแห่ตุงหลวงจากภาคเหนือ
–   ปิดท้ายด้วยขบวนโคมรวมใจภักดิ์ฯ สัญลักษณ์ของพิธีเปิดงาน
–   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน
–   นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี กล่าวเปิดและทำพิธีเปิด

การแสดงบนเวที

วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๘.๔๐-๒๒.๐๐ น.            มหกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ๔ ภาค

วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.            มหกรรมการแสดงดนตรี ๔ ภาค

วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.            มหกรรมการแสดงพื้นบ้าน ๔ ภาค

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.             มหกรรมดนตรีแจ๊สเพลงพระราชนิพนธ์

วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.            พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช และจุดพลุ ๙๙๙ ลูก (จำนวน ๙ ชุดพิเศษ) และมหกรรมดนตรีลูกทุ่งไทย

วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.            มหกรรมดนตรีลูกทุ่งไทย (ภาคเหนือและภาคอีสาน) แชมป์จากรายการชิงช้าสวรรค์

วันอาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.          มหกรรมดนตรีลูกทุ่งไทย (ภาคใต้และภาคกลาง) แชมป์จากรายการชิงช้าสวรรค์

วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.          มหกรรมดนตรีศรีล้านนา และการแสดงประกอบแสงเสียง “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่”

วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.          การแสดงโขน ชุด “พระรามครองเมือง”

วันพุธที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.          มหกรรมการแสดงหุ่นไทยและหุ่นนานาชาติ

หมายเหตุ  ช่วงเวลา ๒๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. ทุกวันพบกับพลุดอกไม้ไฟไทย

พิธีถวายพระพรในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๘.๐๐ น.      ถวายเครื่องราชสักการะจากหน่วยงานต่างๆ และบุคคลสำคัญ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
๑๙.๐๐ น.      ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมร่วม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา
–   การแสดงพลุไฟเฉลิมพระเกียรติ  “ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง” ชุดพิเศษ จำนวน ๙ ชุด ชุดละ ๙๙๙ นัด คือ
ชุด “ร่มเย็นใต้พระบารมี
ชุด “ประชาร่วมใจถวายพระพร”
ชุด “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
ชุด “ พฤกษานานาดอกไม้ไฟไทยโบราณในราชพฤกษ์”
ชุด “รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง”
ชุด “ประทีปทองส่องหล้ามหามงคล”
ชุด “มหัศจรรย์”
ชุด “รู้รักสามัคคี”
ชุด “ด้วยพระบารมี”
–   แจกกล้าต้นไม้ “พ่อลูกปลูกรัก-ต้นราชพฤกษ์” ให้กับหน่วยงานต่างๆ (๙ หน่วยงาน) นำไปปลูกเป็น ที่ระลึก

ข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รูปภาพ : oceansmile.com