งานแสดง นวัตกรรมกล้วยไม้ นานาชาติ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานแสดง นวัตกรรมกล้วยไม้ นานาชาติ

    
    
งานแสดง นวัตกรรมกล้วยไม้ นานาชาติ

http://travel.mthai.com/uploads/2009/07/16/1312-attachment.jpg

งานแสดง นวัตกรรมกล้วยไม้ นานาชาติ
International Orchid Innovation Show 2009  (TIOIS)
วันที่ 24 – 26  กรกฎาคม  2552   เวลา 10.00 – 21.00 น.
ณ  อาคาร 8  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)   จัด งานแสดง “นวัตกรรมกล้วยไม้” นานาชาติ   THAILAND  INTERNATIONAL  ORCHID  INNOVATION  SHOW 2009 (TIOIS ) ครั้งแรกของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 – 26  กรกฎาคม  2552   ณ  อาคาร 8  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  

http://travel.mthai.com/uploads/2009/07/16/1313-attachment.jpg

 ชม
– สุดยอดนวัตกรรมกล้วยไม้ไทยและนานาชาติ ในเรื่องพันธุ์ใหม่ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ในทศวรรษหน้า และแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่จากกล้วยไม้
– อลังการกล้วยไม้ สุดยอดแนวคิดการใช้กล้วยไม้ในโอกาสต่าง ๆ
– บูธแสดงนวัตกรรมกล้วยไม้ และการบริการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
– การประกวดกล้วยไม้ หลากหลายสายพันธุ์

 ประชุม  


– การสัมมนาและเจรจาธุรกิจทั้งด้านนวัตกรรมการตลาด และการผลิตกล้วยไม้
– เจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ช้อป  

– ผลผลิตกล้วยไม้หลากหลายชนิดที่สวยงาม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับชนิดอื่น พร้อมกับเลือกซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการเกษตรอื่นๆกว่า 100 บูธ

http://travel.mthai.com/uploads/2009/07/16/1314-attachment.jpg
 ผู้สนใจสามารถเข้าชม ฟรี ได้ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.

 ดำเนินการโดย:
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

รายละเอียดเพิ่มเติม:
การจัดนิทรรศการ ติดต่อ คุณจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ โทร 0-2579-9547
การประชุมสัมมนา ติดต่อ คุณสมภูมิ พรรณอภัยพงศ์ โทร 0-2940-6106
สำนักงานบริหารงานการจัดงานนวัตกรรมกล้วยไม้นานาชาติ
E-mail : tiois@doae.go.th
Website: http://tiois.doae.go.th
หรือ TAT Call Center 1672