งานวันสุนทรภู่

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานวันสุนทรภู่

งานวันสุนทรภู่
วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2553
สถานที่ บริเวณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


กิจกรรม
     การประกวดขบวนรถแฟนซีผีเสื้อสมุทรและสุดสาคร จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงความสามารถของท่านสุนทรภู่ จัดการประกวดร้อยกรอง ประเภทต่างๆ เช่น โคลง นิราศ เป็นต้น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานของท่านสุนทรภู่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ททท.สำนักงานระยอง
โทร 0 3865 5420 – 1 , 0 3866 4584
www.tatryong@tat.or.th

ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/festival/