ชวนน้องปลูกป่า…พาเที่ยวโฮมสเตย์จังหวัดชุมพร

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ชวนน้องปลูกป่า…พาเที่ยวโฮมสเตย์จังหวัดชุมพร

 

ชวนน้องปลูกป่า...พาเที่ยวโฮมสเตย์จังหวัดชุมพรชวนน้องปลูกป่า...พาเที่ยวโฮมสเตย์จังหวัดชุมพรชวนน้องปลูกป่า...พาเที่ยวโฮมสเตย์จังหวัดชุมพร


     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานชุมพรร่วมกับ จังหวัดชุมพร  SAWAN THAILAND (Thai  Japanese  Association  School)   โรงเรียนศรียาภัย  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  เทศบาลตำบลหาดทรายรี  ชุมชนเกาะพิทักษ์  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม  “ชวนน้องปลูกป่า…พาเที่ยวโฮมสเตย์จังหวัดชุมพร” ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2553  เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดความรับรู้แก่นักท่อง เที่ยวชาวต่างประเทศต่อจังหวัดชุมพร สร้างเสริมสัมพันธไมตรีไทย – ญี่ปุ่น รวมไปถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปลูกป่าชายเลนซึ่ง เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำนานาพันธุ์  รวมไปถึงกิจกรรมดำน้ำ (Snorkeling) นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบของโฮมสเตย์ ณ ชุมชนเกาะพิทักษ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิถีชุมชนของนักท่องเที่ยว สร้างการรับรู้และเป็นกระบอกเสียงต่อผู้ปกครองของน้องๆเด็กนักเรียนชาว ญี่ปุ่น – ไทย   อีกด้วย

 

ชวนน้องปลูกป่า...พาเที่ยวโฮมสเตย์จังหวัดชุมพรชวนน้องปลูกป่า...พาเที่ยวโฮมสเตย์จังหวัดชุมพรชวนน้องปลูกป่า...พาเที่ยวโฮมสเตย์จังหวัดชุมพร

   
     นายอุทัย  วรมาศกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชุมพร  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  กล่าวว่า  จังหวัดชุมพรเป็นประตูสู่ภาคใต้  มีแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หาดทรายชายทะเล   นิเวศน์ป่าเขา  พื้นที่ลุ่มน้ำ  ประเพณีวัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์อันยาวนาน  มีกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ เที่ยวศึกษาป่าชายเลน    ดำน้ำ ล่องเรือ  ตกปลาหมึก  ณ  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร กิจกรรมล่องแพพะโต๊ะ ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร  สักการะศาลกรมหลวงชุมพร ฯ บริเวณหาดทรายรี ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดม ศักดิ์  และการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรรวมไปถึงกิจกรรม Home stay ที่น่าสนใจอีกมาก  ซึ่งจังหวัดชุมพรมีโฮมสเตย์ที่รอนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชิวิตชุมชนมาก มาย ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิตชาวประมง ที่ โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์  โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่    โฮมสเตย์บ้านในไร่   หรือ วิถีชีวิตเกษตรลุ่มน้ำพะโต๊ะ  โฮมสเตย์บ้านคลองเรือทีได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ ด้วยรางวัลกินรี (Tourism Awards) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ในปี 2549 ภายใต้แนวคิด “คนอยู่ ป่ายัง”  และ การจัดกิจกรรม “ชวนน้องปลูกป่า…พาเที่ยวโฮมสเตย์ชุมพร” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใส่ใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองไทยรวมไป ถึงการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีของชาวไทย – ญี่ปุ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน สืบเนื่องจากการจัดโครงการงานโลกทะเลชุมพร 2553 “ชวนน้องปลูกป่า พาเที่ยวชุมพร” ครั้งแรกในวันที่ 21-24 มกราคม 2553  ครั้งที่ 2 วันที่ 16- 18 มีนาคม 2553   ครั้งที่ 3  16-18 เมษายน 2553  ที่ผ่านมา  เพื่อส่งเสริมกิจกรรรมการท่องเที่ยวเมืองไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามสโลแกนที่ว่า…เมืองไทย…ใครๆก็รัก

ที่มา : http://www.tatnewsthai.org/newsdetail.php?newsID=1648&NEWS=1