งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต

 

งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต


     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) สำนักงานภูเก็ต ขอเชิญนักท่องเที่ยวชม งาน ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณศาลเจ้า กะทู้ และบริเวณตลาดเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

     ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเทศบาลเมืองกะทู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม สู่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม เป็นการสร้างกระแสการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเสริมรายได้ และธุรกิจของท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต

     ภายในงานนี้ท่านจะได้ชม ขบวนแห่ ย้อนอดีตชุมชนกะทู้ การแสดง แสง สี เสียง ยิ่งใหญ่ตระการตา นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย จากศิลปินชั้นนำ เศรษฐกิจสร้างสรรค์บ้านตัวอย่าง 4 บ้าน 4 ศิลปิน และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย โดยงานดังกล่าวมีรูปแบบการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ระดับ จังหวัด ซึ่งการจัดงานในลักษณะอย่างนี้เป็นการเสริมสร้างต้นทุนเดิมที่มีอยู่ก่อน ยกย่องประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนภูเก็ตในเชิงสร้างสรรค์

     นางบังอรรัตน์ ชินะประยูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่าการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้เป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนเมืองกะทู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ บนถนนในงาน

     รวมถึงสถานที่บางจุดจะมีประวัติความเป็นมาดั้งเดิมของพื้นที่ เช่นสภาพเหมืองโบราณของตำบลกะทู้ บ้านชุมชนเก่าแก่ และศาลเจ้ากะทู้เก่าแก่ เป็นการสร้างมูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ตให้ เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี และการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวมีส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง นอกฤดูกาลท่องเที่ยวของภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

กำหนดการจัดงานเทศกาล ศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ระดับจังหวัด (Creative Province)ณ จังหวัดภูเก็ต “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ ๒”

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

เวลา ๑๗.๓๐ น. ขบวนแห่ในพิธีเปิดพร้อม
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีเปิดซุ้มประตู “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ ๒” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายธีระ สลักเพชร)
– ประธานและแขกผู้มีเกียรติไหว้พระ ๓ ศาล
– ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมขบวนแห่
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีเปิดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ ๒”
– ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ
– นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวรายงาน
– รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม (นายธีระ สลักเพชร) กล่าวเปิดงาน
– ชมการแสดงในพิธีเปิด “เป๊ะเหล่งถาว เจ้าแห่งพญามังกรขาว” ,“ศึกอั้งยี่ กับบารมีหลวงพ่อแช่ม”
เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมกิจกรรมบนถนนในงานตลอดงาน
– นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– การแสดงบนเวทีใหญ่
– การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมบนเวทีย่อย
– วิถีชุมชนกะทู้
– บ้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตัวอย่าง
– นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “วิถีกะทู้”
– โซนบาติกสร้างสรรค์
– การละเล่นพื้นบ้าน
– ชิมอาหารพื้นเมือง
– กิจกรรมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
– การออกร้านและสาธิตอาชีพตัวอย่างสร้างสรรค์
– ชมขบวนรถโบราณ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมกิจกรรมในงานตลอดงาน
– นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– การแสดงบนเวทีใหญ่
– การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมบนเวทีย่อย
– วิถีชุมชนกะทู้
– บ้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตัวอย่าง
– นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “วิถีกะทู้”
– โซนบาติกสร้างสรรค์
– การละเล่นพื้นบ้าน
– ชิมอาหารพื้นเมือง
– กิจกรรมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
– การออกร้านและสาธิตอาชีพตัวอย่างสร้างสรรค์
– ชมขบวนรถโบราณ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมการแสดงบนเวที
– การแสดงจากภูเก็ตแฟนตาซี
– การแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ
– การแสดงหลากหลายอื่น ๆ
เวลา ๒๐.๓๐ น. การประกวดร้องเพลงภูเก็ต รอบแรก ,การประกวดสาวงามชุมชนคนกะทู้

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓

เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมกิจกรรมในงานตลอดงาน
– นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– การแสดงบนเวทีใหญ่
– การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมบนเวทีย่อย
– วิถีชุมชนกะทู้
– บ้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตัวอย่าง
– นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “วิถีกะทู้”
– โซนบาติกสร้างสรรค์
– การละเล่นพื้นบ้าน
– ชิมอาหารพื้นเมือง
– กิจกรรมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
– การออกร้านและสาธิตอาชีพตัวอย่างสร้างสรรค์
– ชมขบวนรถโบราณ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมการแสดงบนเวที
– การแสดงจากวงดนตรีซุปเปอร์แดนซ์
– การแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ
– การแสดงหลากหลายอื่น ๆ
เวลา ๒๐.๓๐ น. การประกวดร้องเพลงภูเก็ต รอบตัดสิน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต โทรศัพท์ 0 76 212213 โทรสาร 0 76 213582

E-mail Address : tatphket@tat.or.th , http: // www.tourismthailand.org/phuket

ที่มา : http://talk.edtguide.com