Krabi Rock & Fire International 2010

Home / ข่าวท่องเที่ยว / Krabi Rock & Fire International 2010

        

     ททท. สำนักงานกระบี่ จัดงาน “Krabi Rock & Fire International 2010” เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์จังหวัดกระบี่เป็น Rock Climbing Destination 

    

001

   

     จังหวัดกระบี่ ผนึกกำลัง ร่วมกับ ภาครัฐและเอกชน จัดงาน “Krabi  Rock & Fire International 2010”  ระหว่างวันที่ 16 – 18 เมษายน 2553 ณ  หาดต้นไทร หาดไร่เล และหาดอ่าวนาง  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปีนผาของจังหวัดกระบี่ และส่งเสริมให้กิจกรรมการแข่งขันปีนหน้าผาเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดกระบี่ รวมทั้งนำเสนอภาพลักษณ์จังหวัดกระบี่ เป็น Rock Climbing  Destination ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักปีนหน้าผาว่าหากนึกถึงการปีนผาต้องไปที่จังหวัดกระบี่

    

     เนื่องจากมีหน้าผาที่สวยงามติดอันดับโลก  มีธรรมชาติที่สวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครัน  มีเส้นทางปีนผากว่า 600 เส้นทาง นักปีนผาสามารถเลือกปีนได้ตามระดับความยากง่ายและความท้าทายที่ต้องการ  นอกจากนี้ยังมีลักษณะเด่นคือเมื่อปีนขึ้นไปบนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนยีภาพอันสวยงามของจังหวัดกระบี่ เช่น ภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาคล้ายรองเท้าบู๊ท เรือสำเภา หัวนก  รวมทั้งมองเห็นหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะปอดะ เกาะทับ เกาะไก่ ฯลฯ   โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น  3 ประเภท คือ

               • Lead Climbing Marathon
               • Speed Climbing
               • Deep Water Soloing

  

 ปีนผา ท้าควงไฟ 2553   ปีนผา ท้าควงไฟ 2553

     
  
     นอกจากกิจกรรมการแข่งขันปีนผาแล้ว ยังมีการจัด การแข่งขันควงไฟ  (Fire  Contest)   คาดว่าหลังจากการจัดกิจกรรมปีนผานานาชาติครั้งนี้จะทำให้จังหวัดกระบี่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับชาติและระดับสากลมากขึ้นรวมทั้งจะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในภาพรวมได้เป็นอย่างดี     

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โทร. 0 7562 3944
แฟ็กซ์  0 7562 3955 
E-mail:tourism@krabi_tourism.org

 

ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เล โทร. 089-2940686
E-mail: pranang_rockclimbing_Club@yahoo.com

 

ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวต้นไทร โทร. 081-0819993
E-mail: dreamvalleyresort@yahoo.com 

 

ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่
http://krabi-tourism.org,  www.tourismthailand.org/krabi

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
                                                     
http://krabi-tourism.org