ว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 11 (Coloring the sky)

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 11 (Coloring the sky)

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2532 และจัดต่อเนื่องมาในหลายๆพื้นที่ เช่น บริเวณชายทะเลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สนามศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬาเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี กองพลทหารราบที่ 16 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี จนถึงปัจจุบัน และในปี 2553 ททท. ร่วมกับ จังหวัดเพชรบุรี ค่ายนเรศวร ค่ายพระรามหก สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ สมาคมนักบินว่าวประเทศไทย

     กำหนดจัดงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2553 ณ ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยพิจารณาเห็นว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ในการรองรับนักท่องเที่ยว และสามารถจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น


      001 002

                 003 004

กิจกรรม
เวลา 10.00 น. -19.00 น. ณ ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

  1. การแสดงว่าวไทย 4 ภาค
  2 การแสดงว่าวนานาชาติ
  3. การแสดงว่าวกลางคืนในระดับนานาชาติ
  4. สาธิต นิทรรศการว่าวไทย
  5. สาธิตการแข่งขันว่าวจุฬาและปักเป้า
  6. การแข่งขันและสาธิตว่าวผาดโผน
  7. การแสดงว่าวจุฬาส่ายเร็ว
  8. การแสดงว่าวต่อสู้
  9. การประกวดว่าวแผง
  10. การประดิษฐ์ว่าวสร้างสรรค์
  11. การประกวดแผงว่าว
  12. คลีนิค และตลาดนัดว่าว
  13. กิจกรรมด้านศิลปะสำหรับเด็ก
  14. การออกร้านจำหน่ายอาหารและหัตถกรรม

กิจกรรมเสริม
  1. การแสดงกระโดดร่ม
  2. การแสดงและแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ
  3. ท่องเที่ยวพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
  4. แรลลี่รถยนต์ ประหยัดพลังงาน

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 0 2250 5500 ต่อ 3477
ททท. สำนักงานเพชรบุรี โทร. 0 3247 1005-6
TAT Call Center 1672 หรือ
www.tourismthailand.org

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :http://thai.tourismthailand.org/festival-event/grand-content-7128.html 

http://variety.mcot.net/inside.php?docid=1986
http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=14748