เปิดถนนคนเดินกรุงเทพฯ รำลึกรัตนโกสินทร์ 230 ปี

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เปิดถนนคนเดินกรุงเทพฯ รำลึกรัตนโกสินทร์ 230 ปี

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดโครงการ ถนนคนเดินกรุงเทพฯ “ย้อนยุคกรุงรัตนโกสินทร์” ภายใต้ชื่องาน รำลึกรัตนโกสินทร์ 230 ปี บริเวณถนนพระอาทิตย์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ในระหว่างวันที่ 8-10,15-16, 22-23 ธันวาคม 2555 และ 12-13 มกราคม 2556

งาน รำลึกรัตนโกสินทร์ 230 ปี

เปิดถนนคนเดินกรุงเทพฯ รำลึกรัตนโกสินทร์ 230 ปี

เพื่อสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจ ให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้ถึง ความเจริญรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 “รัตน์ รักษ์ ศิลป์” เปิดให้เที่ยวชมศิลปะแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ ส่วนที่2 “รำลึกรัตนโกสินทร์” กิจกรรมนั่งเรือข้ามฟาก ชมหนังกลางแปลงย้อนยุค ส่วนที่ 3นิทรรศการรัตนโกสินทร์” ชมนิทรรศการย้อนยุครัตนโกสินทร์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนที่ 4 “บางลำพูคู่พระอาทิตย์” ปิดการจราจร สร้างถนนคนเดิน ออกร้านต่างๆ ตั้งแต่ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าจนถึงแยกบางลำพู 16.00-22.00 น.ส่วนที่5 “สวนชวนดู” ชมการแสดงโขน ลิเก และวงดนตรีต่างๆ บริเวณสวนสันติชัยปราการ

ทั้งนี้ ทางกรมธนารักษ์ได้อัญเชิญ “พระคลัง” ในพระมหาสมบัติ มาให้ประชาชนชาวไทยสักการะบูชา ทั้งยังสามารถสั่งจอง “พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติลอยองค์” ได้ภายในงาน รำลึกรัตนโกสินทร์ 230 ปี โดยนำรายได้ไปสร้างส่วนขยายศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรย์ และเหรียญกษาปณ์ เพื่อให้เป็นสถานที่จัดแสดงทรัพย์สินของแผ่นดิน

ข้อมูล : www.facebook.com/รำลึกรัตนโกสินทร์ 230 ปี