ท่องเที่ยว ราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี 2556

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ท่องเที่ยว ราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี 2556

ท่องเที่ยว ราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี 2556

กาชาด ราชบุรี

จังหวัด ราชบุรี จัดงานประจำปี “ท่องเที่ยว ราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี 2556″ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ — 3 มีนาคม 2556 ณ บริเวณถนนโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี

เมืองโอ่ง ราชบุรี

กิจกรรมภายในงาน

– การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่นของเมืองราชบุรี

– จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม

– การแสดงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

– กิจกรรมการประกวด และการแข่งขันต่างๆมากมาย

– การจัดแข่งขันเดิน-วิ่งท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เห็นความสำคัญ และคุณค่าของการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา โดยใช้เส้นทางในตัวเมืองราชบุรี

– การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 เพื่อนำรายได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่วนอื่นๆ ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง

– ภาค กลางคืนมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทุกคืน เช่น การประกวดร้องเพลงลุกทุ่ง การประกวดวงดนตรีสตริง ลีลาศเพื่อสุขภาพ การประกวด จินตลีลา “รักชาติ เทิดพระเกียรติ” การแสดงของกลุ่มสตรี รำวงย้อยยุค รำวงพื้นบ้าน เป็นต้น

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี โทร. 032-315372, 032-322028

 

ที่มา : tiewpakklang.com/news/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา