การแสดงและประกวดพลุนานาชาติ ครั้งที่2

Home / ข่าวท่องเที่ยว / การแสดงและประกวดพลุนานาชาติ ครั้งที่2

 

การแสดงและประกวดพลุนานาชาติ ครั้งที่2    
     ในวาระอันเป็นมหามงคลยิ่ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  กระทรวงกลาโหม , ส่วนราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จึงร่วมกันจัดงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยจะเริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป จนถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ นับ เป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทย

ประเทศที่เข้าร่วมการแสดงและการประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

     1.ประเทศออสเตรเลีย
     2.ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
     3.ประเทศเดนมาร์ก
     4.ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
     5.ประเทศอิตาลี
     6.ประเทศญี่ปุ่น
     7 ประเทศฟิลิปปินส์
     8. ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์
     9. ประเทศสหราชอาณาจักร
     10.ประเทศสหรัฐอเมริกา
     11.ประเทศไทย

การจัดโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒- ๒๕๕๔
     ครั้งที่ 1 โดย จัดขึ้นในครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา จัดขึ้น ณ  ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ  โดยได้ความร่วมมือจาก ๔ ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้น ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี และชมรมพลุแห่งประเทศไทย
     ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ ๑๔  ส.ค. ๒๕๕๓   จัดงานที่  เมืองพัทยางานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
     ครั้งที่ 3 เดือน ธ.ค. ๒๕๕๓ จัดงานที่ จ.ภูเก็ต หรือ จ.ระยอง งานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชา ราชินี บารมีศรีแผ่นดิน ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     ครั้งที่ 4 เดือน ส.ค. ๒๕๕๔ จัดงานที่ จ.ขอนแก่น หรือ จ.เชียงใหม่ งานแสดงและ ประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯดวงประทีปพราวนภา เทิดราชา ราชินี บารมีศรีแผ่นดิน  ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
     ครั้งที่ 5 เดือน ธ.ค. ๒๕๕๔ จัดงานที่ กทม./จ.นนทบุรี หรือ จ.สุพรรณบุรี งานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯดวงประทีปพราวนภา เทิดราชา ราชินี บารมีศรีแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

รายละเอียดการแสดงและประกวดพลุนานาชาติ ครั้งที่2
     วันเสาร์ที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ณ บริเวณ ริมชายหาดเมืองพัทยา เวลา ๑๔.oo-๒๒.oo น.
    
     การแสดงและการประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒  นับเป็นการแสดงพลุกลางทะเลที่ใช้พลุจำนวนมากที่สุด และระยะทางการแสดงพลุยาวที่สุดเท่าที่เคยจัดแสดงในประเทศไทย   ณ บริเวณริมชายหาดเมืองพัทยา จ.ชลบุรี  โดยความร่วมมือจาก ๔ ประเทศ  ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศอิตาลี , ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และชมรมพลุแห่งประเทศไทย ที่จะมาร่วมแสดงและประกวดพลุนานาชาติในครั้งนี้

ชื่อองก์พลุในการจัดการแสดงและประกวดพลุ
     @ องก์ที่ 1  “ทวย ราษฎร์สองธาตรี  ภักดีนิรมิต  อร่ามวิจิตรพัทยา” (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)
     @ องก์ ที่ 2  “องค์สิริกิตต์พระเคียงขวัญ  สิริมั่นองค์ภูมิพล”  (ประเทศอิตาลี)
     @ องก์ที่ 3  “อาหรับ คิดประณีตศิลป์  เทิดสยามินทร์ ธ จอมไทย” (ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ )
     @ องก์ที่ 4  “กลาโหมประโคมชัย  พระสถิตย์ในกิจทรงธรรม์” (ประเทศไทย)

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร 0 2669 4200 ต่อ 2216 คุณเปิ้ล

ที่มา : http://www.tatnewsthai.org/newsdetail.php?newsID=1654&NEWS=1