องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 1

Home / ข่าวท่องเที่ยว / องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 1

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 1

            สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

                       องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 1                ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 412 ธันวาคม 2553 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2553 และเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านพืชและความงดงามของพันธุ์ไม้นานาชนิดให้เป็นที่ประจักษ์ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านพฤกษศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน           ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

งานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมรื่นรมย์         ชมสวนสวย ต้นไม้เริงระบำ มหัศจรรย์พืชกินแมลง พืชดึกดำบรรพ์สนสามพันปี กุหลาบพันปีสีสันแห่งดอยสูง กล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์กว่า 100 สายพันธุ์ ชื่นบานกับกุหลาบงามกว่า 50 สายพันธุ์ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านพืช และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ อาทิ การประกวดจัดสวนหย่อม การประกวดจัดสวนถาด การประกวดจัดช่อดอกไม้                     การแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ระดับโรงเรียน การอบรมวาดภาพพรรณไม้ การสาธิต           การนำกล้วยไม้จิ๋วออกจากขวด เพลิดเพลินกับความไพเราะของดนตรีในสวนโดยวงดนตรี                จากสถาบันการศึกษาต่างๆ สนุกกับการจับจ่ายสินค้า จากร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ชมนิทรรศการ “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เกมส์นันทนาการต่างๆ และลุ้นรับรางวัลพิเศษ ตลอดงาน พร้อมทั้งสัมผัสบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ท่ามกลางความงามตามธรรมชาติ และตื่นตาตื่นใจ            กับนาฬิกาดอกไม้ขนาดยักษ์ โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.0019.00 น. ของทุกวัน และสามารถเที่ยวชมฟรีตลอดงานโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู

               ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5384-1234 และwww.qsbg.org

งานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 1