1672 กด 3 ตอบทุกคำถามท่องเที่ยวอันดามัน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / 1672 กด 3 ตอบทุกคำถามท่องเที่ยวอันดามัน

 1672 กด 3 ตอบทุกคำถามท่องเที่ยวอันดามัน

.

image

ททท. ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ เปิดเชื่อมต่อระบบให้บริการ TAT Call Center 1672  สู่พื้นที่ 5 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน คือ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และตรัง ตามโครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มจังหวัดอันดามัน” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยให้บริการข้อมูลทุกวัน เวลา 8.00 -20.00 น. เพียงโทรศัพท์มาที่หมายเลข 1672 กด 3สามารถสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ทันที