ลพบุรีชวนเที่ยวงาน “เทศกาลลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ลพบุรีชวนเที่ยวงาน “เทศกาลลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม”

 ลพบุรีชวนเที่ยวงาน “เทศกาลลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม”
 

image

       เทศบาลเมืองลพบุรี จัดงาน “เทศกาลลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม” ขึ้นในวันที่ 20-21 พ.ย. นี้ ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย (สระแก้ว) อ.เมือง จ.ลพบุรี ภายในมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ขบวนแห่ประวัติศาสตร์ 3 ยุค 3 สมัย การประกวดขบวนแห่กระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง
      
       นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี กล่าวว่า งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม จัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งปีนี้จะจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านๆมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชน ได้แสดงออกทางวัฒนธรรมไทย ได้รักษาประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระลึกคุณงามความดีของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงครามที่มีต่อเมืองลพบุรี
      
       ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ขบวนแห่ประวัติศาสตร์ งานประเพณีลอยกระทง 3 ยุค 3 สมัย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ยิ่งตระการตาด้วย ขบวนช้าง รถม้า ม้าศึก รถสามล้อ ขบวณรถราง และประชาชนที่แต่งกายในยุคสมัยต่างๆ ที่สวยสดงดงาม การประกวดขบวณแห่กระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การแข่งขันชกมวย การแสดงดนตรีวงฝ้ายคำ จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาบเมืองลพบุรี การแสดงดนตรีนาฎศิสป์พิณทิพย์ การจัดมหรสพลิเก การจัดสวนสนุก และการจำหน่ายสินค้า OTOP