เยือนเมืองฝนแปดแดดสี่ เที่ยวงานครบรอบ 148 ปี เมืองแร่นอง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เยือนเมืองฝนแปดแดดสี่ เที่ยวงานครบรอบ 148 ปี เมืองแร่นอง


     จังหวัดระนองนับว่าเป็นดินแดน แห่งมนต์เสน่ห์ดังคำกล่าวที่ว่า..เส้นทางแห่งประวัติศาสตร์  ธรรมชาติอันสวยสด งามหมดจดชนวิถี  มีดีน้ำแร่ เสน่ห์เกาะพยาม งามตระการภูเขาหญ้า กาหยูหวาน  แสนสราญการร่อนแร่


งานครบรอบ 148 ปี วันสถาปนาเมืองระนอง งานครบรอบ 148 ปี วันสถาปนาเมืองระนอง


     สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระนองร่วมจัดงาน ร่วมกับ จังหวัดระนอง  เทศบาลเมืองระนองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดระนอง จัดกิจกรรม “งานครบรอบ  148  ปี วันสถาปนาเมืองระนอง ” ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง สร้างความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี รำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี(คอซู้เจียง)      ผู้เป็นเจ้าเมืองระนองคนแรก กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)  นิทรรศการในค่ายเจ้าเมืองระนอง กิจกรรมแสดง Mini Light and Sound ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์(จำลอง) อีกทั้งยังมีกิจกรรมแข่งขันร่อนแร่ทั้งประเภทน้ำหนักแร่ และประเภทแฟนซี  อีกด้วย

 

งานครบรอบ 148 ปี วันสถาปนาเมืองระนอง  งานครบรอบ 148 ปี วันสถาปนาเมืองระนอง


     นายอุทัย  วรมาศกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร กล่าวว่า   ระนองเป็นเมืองเล็กๆที่มีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรที่มีความสำคัญมาแต่ โบราณกาล ในฐานะเมืองแร่ดีบุก ที่มีพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)  เจ้าเมืองผูกขาดส่งอากรดีบุกและภาษีอื่น ๆ จนเป็นรายได้หลักในการพัฒนาประเทศ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ยกฐานะเมืองระนองเป็นหัวเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2405  โดยปี 2553 นี้ เป็นปีแห่งการครบรอบ 148 ปีการสถาปนาเมืองระนอง  และจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีมนต์เสน่ห์สำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ  สปาน้ำแร่ที่มีคุณภาพระดับโลก , แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) และความเป็นมาของเจ้าเมืองระนอง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพลับพลึงธารแห่งคลองนาคา ความมหัศจรรย์ที่รอนักท่องเที่ยวไปสัมผัส ทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาหญ้า และมิตรภาพอันอบอุ่นของสองชนชาติ ไทย -พม่า     การจัดงาน ครบรอบ  148  ปี วันสถาปนาเมืองระนอง ครั้งนี้ จึงเป็นเปิดมิติสู่การท่องเที่ยวเมืองแร่นองได้เป็นอย่างดี…

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สมาคมธุรกิจ ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 0 7782 5373  เทศบาลเมืองระนอง 0 7781 1422  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร 0 7750 2775-6

ที่มา : http://www.tatnewsthai.org/newsdetail.php?newsID=1621&NEWS=1