ททท.นครราชสีมาขอเชิญทุกท่านชมการแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ททท.นครราชสีมาขอเชิญทุกท่านชมการแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย

ททท.นครราชสีมาขอเชิญทุกท่านชมการแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย

 

image

 

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญ      ทุกท่านชมการแสดง  “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย” ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

นายอรรถพล  วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า  นี่คือการแสดงนาฏการ         ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การแสดง “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย” วิมายะนาฏการ ในชุด “พระพุทธบูชา” เป็นการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก เพื่อบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตกาลของเมืองพิมายและอารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทหินพิมาย”

กิจกรรมภายในงานที่ต้อนรับผู้มาเยือนของชาวพิมาย ด้วยพิธีการบายศรีสู่ขวัญ  การนำชมศาสนสถาน  สมัยอาณาจักรขอมโบราณภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย   โดยยุวมัคคุเทศก์  จากโรงเรียนพิมายวิทยา    อิ่มอร่อยกับอาหารค่ำ(อาหารพื้นเมือง) ในบรรยากาศท่ามกลางโบราณสถานพร้อมกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านชุด รำบายศรีสู่ขวัญ รำมโนราห์เล่นน้ำ  รำดึงครกดึงสาก   ชมการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก “วิมายะนาฏการ”   ชุดพระพุทธบูชา      เป็นการแสดงที่จินตนาการจากเรื่องราวของภาพจำหลักในปราสาทหินพิมาย    ออกมาเป็นนาฏลีลา  อาทิ  ฉากการสร้างปราสาทหิน การแสดงรำมวยโบราณ   เรือมจับกรับ   เรือมซันตรูจ   ขบวนแห่พระพุทธบูชา  และระบำพิมายปุระ     ณ  อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดจัดการแสดง ปี 2553-2554

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553   วันเสาร์ที่  29 มกราคม  2554   วันเสาร์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2554 และวันเสาร์ที่  26 มีนาคม  2554

ค่าบัตรเข้าชมการแสดง

400  บาท ต่อ 1 ท่าน(200 คน ต่อ 1 รอบการแสดง) ราคานี้รวมค่าชมการแสดง  กิจกรรมต่าง ๆ และค่าอาหารพื้นเมือง

การจองบัตรชมการแสดงรอบปกติ สามารถสอบถามและจองบัตรได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย  โทร.0 4447 1121 หรือหากท่านมาเป็นหมู่คณะจำนวนตั้งแต่  1 – 200 คน  ค่าเหมารอบการแสดงรอบละ  60,000  บาท  หรือหมู่คณะจำนวนตั้งแต่  201 – 400 คน ค่าเหมารอบการแสดงรอบละ  70,000  บาท  ค่าอาหารเพิ่มท่านละ 200 บาท พร้อมมีบริการภาษาต่างประเทศ  (เฉพาะรอบพิเศษ)  ญี่ปุ่น /  อังกฤษ  และฝรั่งเศส  ติดต่อสอบถาม/จองการแสดงรอบพิเศษได้ที่ ที่ว่าการอำเภอพิมาย  โทร. 0-4447-1617  (คุณเปรมฤดี  นาคเครือ 084-0387959) เทศบาลตำบลพิมายโทร. 0-4447-1121 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอพิมาย  โทร. 08-6648-5228 หรือที่ ททท. สำนักงานนครราชสีมาโทร. 0 4421 3030,  0 4421 3666 โทรสาร 0 4421 3667 
www.tourismthailand.org/nakhonratchasima    E – Mail : tatsima@tat.or.th

 

……………………………………..

 

image

 

การแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย “วิมายนาฏการ”

เนื้อเรื่องย่อและจุดเด่นของการแสดง
เป็นการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก “วิมายนาฏการ”เพื่อบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรื่องเมื่อครั้งอดีตกาล ของเมืองพิมายและอารยธรรมขอมโบราณ

กิจกรรมภายในงาน
– การต้อนรับของชาวพิมาย ด้วยพิธีการบายศรีสู่ขวัญ แด่ท่านผู้มาเยี่ยมเยือน
– นำชมสถาปัตยากรรมล้ำค่า ศิลปะสมัยอาณาจักรขอมโบราณภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  (โดยยุวมัคคุเทศก์ จากโรงเรียนพิมายวิทยา)
– การสาธิตอาหารพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงในบรรยากาศท่ามกลางโบราณสถาน พร้อมกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน ชุด รำบายศรีสู่ขวัญ  รำโนราห์เล่นน้ำ รำดึงครกดึงสากฯ
– ชมการแสดงประกอบการแสดงขนาดเล็ก “วิมายนาฏการ” ชุดพุทธบูชา เป็นการแสดงที่จินตนาการจากเรื่องราวของภาพจำหลักในปราสาทหินพิมาย ออกมาเป็นนาฏลีลา อาทิเช่น ฉากสร้างปราสาทหิน การแสดงรำมวยโบราณ เรือมจับกรับ  เรือมซัมตรูจ ขบวนแห่พระพุทธบูชา  และระบำพิมายปุระ

สถานที่จัดงาน
            –   บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการแสดงรอบปกติ ระหว่างเวลา 17.30 – 20.00 น.
             –   วันเสาร์ ที่  25 ธันวาคม  2553             –   วันเสาร์ที่  29 มกราคม  2554           
             –   วันเสาร์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2554   –   วันเสาร์ที่  26 มีนาคม  2554

ราคาค่าเข้าชมการแสดง
–   จำนวน 200 ท่าน /รอบ (ค่าชมการแสดงกิจกรรมต่างๆ  และค่าสาธิตอาหารพื้นเมือง)
–       ราคาบัตรเข้าชม  400 บาท / ท่าน

 จองบัตรชมการแสดงรอบปกติ
1. ที่ว่าการอำเภอพิมาย  โทร.0-4447-1617 (คุณเปรมฤดี   นาคเครือ โทร. 08 4038 7959)
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา โทร. 0-4421-3666, 0-4421-3030
3. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย   โทร. 0-4447-1568
4. เทศบาลตำบลพิมาย โทร. 0-4447-1121
5. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอพิมาย  โทร. 08-6648-5228

การจัดการแสดงรอบพิเศษ สำหรับหมู่คณะ สำหรับกรณีที่หมู่คณะเข้าชมการแสดง
–    จำนวนตั้งแต่ 1- 200 คน สามารถเหมารอบการแสดงได้ในอัตรารอบละ 60,000.-บาท
(ไม่รวมค่าอาหาร)และถ้าต้องการอาหาร คิดท่านละ 200.-บาท
–   จำนวนตั้งแต่ 201- 400 คน คิดค่าเหมารอบการแสดงในอัตรารอบละ 70,000.-บาท
(ไม่รวมค่าอาหาร)และถ้าต้องการอาหาร คิดท่านละ 200.-บาท
หมายเหตุ: การแสดงรอบพิเศษสำหรับหมู่คณะมีบริการบทการแสดงภาษาต่างประเทศ-ญี่ปุ่น-อังกฤษ และฝรั่งเศส

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม/จองการแสดงรอบพิเศษได้ที่: 
1. ที่ว่าการอำเภอพิมาย   โทร. 0-4447-1617  (คุณเปรมฤดี  นาคเครือ 084-0387959)
2. เทศบาลตำบลพิมาย  โทร. 0-4447-1121
3. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอพิมาย  โทร. 08-6648-5228
……………………………………..