วัดสระเกศชวนร่วมงาน “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2554”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / วัดสระเกศชวนร่วมงาน “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2554”

วัดสระเกศชวนร่วมงาน “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2554”

       สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ร่วมกับวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และความมั่งคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา จัดงาน “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ2554″ ในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และเพื่อความเป็นสิริมงคล ขจัดภัยพิบัติแก่ประเทศชาติบ้านเมือง ให้ประชาชนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน

.

image

       
       ทั้งนี้ ตามธรรมเนียมของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยทั่วไป เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ จะนิยมไปทำบุญสักการะ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต ให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคนานาประการ ภายในงานจึงจัดให้มีพิธีเวียนเทียนเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พิธีบรรจุแผ่นดวง ณ สะดือเมืองบทยอดบรมบรรพตภูเขาทอง พิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์บทมหาสมัยสูตรอันศักดิ์สิทธิ์กว่าร้อยปี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับพรปีใหม่
      
       โดยการเจริญพระพุทธมนต์ บทมหาสมัยสูตร ณ พระวิหารพระอัฏฐารส ถือเป็นธรรมเนียมของวัดสระเกศที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 170 ปี และทุกปีทางวัดจะนำน้ำพระพุทธมนต์ในปีก่อนๆ ออกมาผสมกับน้ำพระพุทธมนต์ในปีต่อมา เพื่อแจกจ่ายประชาชน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ก็จะมีการนำน้ำพระพุทธมนต์บทมหาสมัยสูตร อันศักดิ์สิทธิ์กว่าร้อยปี มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ตามธรรมเนียมเทศกาลปีใหม่โบราณของชาวไทยด้วยเช่นกัน
      
       ส่วนการฟังการเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงต้นปีใหม่ เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เสมือนความเจริญรุ่งเรืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และพระบรมสารีริกธาตุบนองค์พระเจดีย์ภูเขาทอง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญยิ่งของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา จะช่วยคุ้มครองปกปักรักษาชีวิตและครอบครัวให้มีความร่มเย็นเป็นสุข
      
       พระเจดีย์สีเหลืองอร่ามประดิษฐานอยู่บนยอดองค์บรมบรรพต วัดสระเกศ เปรียบเสมือนมงกุฎทองครอบกรุงเทพมหานคร และเป็นสถานที่สำคัญยิ่งทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ยิ่งไปกว่านั้นบนยอดบรมบรรพตภูเขาทองยังเป็นจุดประดิษฐานสะดือเมืองอันเปรียบเสมือนศูนย์กลางแห่งประเทศไทย ในงานนี้จะได้จัดให้มีการบรรจุแผ่นดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ถือเป็นการฝากดวงไว้กับพระบรมสารีริกธาตุ โดยผู้ร่วมงานสามารถเขียนชื่อและวันเดือนปีเกิดไว้ในแผ่นดวงเพื่อนำไปบรรจุไว้ ณ ฐานพระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. นี้เป็นต้นไป และจะมีพิธีบรรจุแผ่นดวง ณ สะดือเมือง บนยอดบรมบรรพต(ภูเขาทอง) ในเวลา 18.00 น.วันที่ 1 มกราคม 2554