เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค สีสันเมืองใต้

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค สีสันเมืองใต้

    
เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค สีสันเมืองใต้

โครงการ เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค : 5 Region Thai Travel Fest โดยเริ่มจาก ภาคตะวันออก “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันตะวันออก” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันแดนอีสาน” ภาคเหนือ “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันเมืองเหนือ”  ภาคใต้ “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันเมืองใต้” และภาคกลาง “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันสวรรค์ภาคกลาง”

เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้เป็นอย่างดี  อันจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมาก ขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างยั่งยืน

เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันเมืองใต้
วันที่ 21-23 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณทุ่งท่าลาด จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมในงาน..

1. กิจกรรมคลินิคท่องเที่ยว
2. กิจกรรมภาพโปสการ์ด “เด็กใต้ชวนเด็กไทยไปเที่ยวบ้าน”
3. การแสดงภาพถ่ายการท่องเที่ยว ของคุณจีระนันท์ พิตรปรีชา
4. ศาลาแสดงงาน 5 ภาค
5. การแสดงที่เวทีกลาง (การแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ทั้ง 5 ภูมิภาค)
6. กิจกรรมบู๊ธ 76 จังหวัด
7. กิจกรรมไฮไลท์ การแสดงเลเซอร์ แสง สี เสียง “ยกเมืองไทยไปไว้ที่เมืองคอน”
8. ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม
9. กิจกรรมพิเศษ
    – โรตีสแควร์
    – ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง
    – การประกวดนกเขา
    – การประกวดนกกรงหัวจุก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. โทร. 1672