ค้านขุดเจาะปิโตรเลียมในอ่าวไทย หวั่นกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ค้านขุดเจาะปิโตรเลียมในอ่าวไทย หวั่นกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว

ค้านขุดเจาะปิโตรเลียมในอ่าวไทย หวั่นกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว

 

นายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดโอกาสให้นายรามเนตร ใจกว้าง ประธานเครือข่ายรักษ์อ่าวไทย พร้อมคณะเข้ายื่นหนังสือถึงนายชุมพล ศิลปอาชา รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการคัดค้านโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทย บริเวณโดยรอบเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และบริเวณใกล้เคียง

 

image

 

ทั้งนี้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ดังกล่าว ได้คัดค้านการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม โดยกังวลเกี่ยวกับการรั่วไหลของน้ำมันดิบในบริเวณแท่นขุดเจาะ หากขาดการควบคุม ป้องกัน หรือดูแลอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ก็อาจส่งผลให้น้ำมันเหล่านี้รั่วไหลได้ ส่งผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งอาจลอยเข้าฝั่งในบริเวณพื้นที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของโลก และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ

 

อย่างไรก็ตามกระทรวงฯคงต้องรับฟังคำชี้แจงและรายละเอียดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ก่อนจะมีการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป หากปรากฏว่าการดำเนินงานและขั้นตอนไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ และอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทางกระทรวงฯจะแจ้งให้หน่วยงานนั้นทำการปรับปรุง ,ชะลอการดำเนินการ หรือนำเรื่องเข้าหารือคณะรัฐมนตรี จนกว่าจะแน่ใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกต่อไป

 

“การที่ภาครัฐอนุมัติให้ดำเนินโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมได้นั้น จะต้องมีเหตุผลความจำเป็นประกอบ อาทิ พื้นที่ขุดเจาะเป็นบริเวณที่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งมาก การควบคุมการขุดเจาะมีมาตรฐานที่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมันดิบ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้กระทรวงพลังงานจะต้องชี้แจงให้เกิดความกระจ่างแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้นอกจากจะมายื่นหนังสือคัดค้านในเรื่องดังกล่าวที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว ทางผู้ประกอบการจะมีการรวมตัวกันคัดค้านต่อกระทรวงพลังงานด้วย” นายสมบัติ กล่าว