ประเทศไทยได้รับรางวัลประเทศท่องเที่ยวยอดเยี่ยม (The World’s Best Tourist Country) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ประเทศไทยได้รับรางวัลประเทศท่องเที่ยวยอดเยี่ยม (The World’s Best Tourist Country) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

ประเทศไทยได้รับรางวัลประเทศท่องเที่ยวยอดเยี่ยม (The World’s Best Tourist Country) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

 

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ว่าเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 นิตยสาร Travel News ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจท่องเที่ยวชื่อดังในสแกนดิเนเวีย ได้จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์ประจำปี 2554 (Norway Grand Travel Award 2011) ขึ้นในกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยได้รับรางวัลประเทศท่องเที่ยวยอดเยี่ยม (The World’s Best Tourist Country 2010) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน และบริษัทการบินไทยจำกัดได้รับรางวัลสายการบินระหว่างทวีปที่ดีที่สุด (Best Intercontinental Airline) เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ทั้งนี้ นิตยสาร Travel News ได้จัดงาน Norway Grand Travel Award เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 16 ซึ่งการมอบรางวัลประเภทต่าง ๆ มาจากการให้คะแนนของสมาชิกในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของนอร์เวย์ที่มีมากกว่า 400 ราย

 

image

 

ในปี 2553 จำนวนนักท่องเที่ยวนอร์เวย์ที่เดินทางมายังประเทศไทยมีประมาณ 130,000 คน ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของประเทศซึ่งมีเพียง 4.9 ล้านคน นอกจากนี้ นอร์เวย์ยังเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับไทยมากอีกหนึ่งตลาด โดยคนนอร์เวย์นอกจากจะมีวันพักผ่อนติดต่อกันเฉลี่ยนานประมาณ 15 วันต่อคนแล้ว ยังเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศึกษา  วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมอันดีงามในแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย

 

*******************************************************************************************