เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ยิ่งใหญ่ อิ่มบุญ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ยิ่งใหญ่ อิ่มบุญ

ละเว้นทำชั่ว ทำแต่ความดี จิตใจผ่องแผ้ว ร่วมสืบสานความเป็นไทย เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 23

วันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2552 ณ จังหวัดปราจีนบุรี

ละเว้นทำชั่ว ทำแต่ความดี และทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว 3 สิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญแห่งองค์พระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนต้องร่วมกันปฏิบัติในทุกย่างก้าวของการดำเนินชีวิตประจำวัน

วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต จึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ให้พุทธศาสนิกชนได้หยุดรำลึกเพื่อมุ่งการทำดี เนื่องจากวันนี้เป็นวันเพ็ญกลางเดือน 3 ก่อนพุทธกาลเป็นวันสำคัญที่มีพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย จำนวน 1,250 รูป พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้บรรลุอภิญญา 6 โดยพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโอวาทปาฎิโมกข์ให้กับพระสงฆ์ที่มาประชุมได้สดับรับฟัง

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า เพื่อสืบสานเรื่องราวในพุทธกาลเกี่ยวกับวันมาฆบูชา  ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องทางพุทธศาสนาและโบราณสถานของจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี และ ททท.สำนักงานนครนายกจัดงาน เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 23 ในวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2552 ณ วัดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและวัดสระมรกต อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่

 

 

– การเดินธุดงค์ของคณะพระภิกษุสงฆ์ วันที่ 2 – 7 กุมภาพันธ์ 2552 เริ่มต้นที่วัดโพธิ์ศรี อำเภอนาดี (สำนักปฏิบัติธรรมบ้านโคกอุดม)  ผ่านอำเภอกบินทร์บุรี (วัดหลวงบดินทร์เดชา, วัดทุ่งแฝก, วัดป่าภาวนาธรรม, วัดสุทธิธรรม)  อำเภอศรีมหาโพธิ  (วัดโป่งไผ่,  โบราณสถานลายพระหัตถ์,  วัดเกาะสมอ  เข้าสู่อำเภอศรีมโหสถ และสิ้นสุด ณ วัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ ซึ่งระหว่างการเดินธุดงค์พุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางร่วมฟังธรรม, ปฏิบัติธรรม และอนุโมทนาบุญร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา
– แต่งขาว ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว ฝึกปฏิบัติธรรมเต็มหลักสูตร วันที่  7 – 10 กุมภาพันธ์  2552 ณ วัดสระมรกต
– ชมขบวนแห่โคมประทีป ฟังเทศน์โอวาทปาฏิโมกข์ จุดเทียนธูป ถือดอกไม้งาม ทำใจให้ผ่องแผ้วร่วมพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย จุดตะคันตามประทีปและปล่อยโคมสวรรค์เพื่อเป็นพุทธบูชา  วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2552
– เที่ยวโบราณสถานเมืองศรีมโหสถด้วยบริการรถพ่วง นำชมโดยมัคคุเทศก์น้อยเล่าเรื่องของเมืองศรีมโหสถ กลุ่มโบราณสถานสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2552
– เลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมืองของปราจีนบุรี
– ชมการแสดง แสง สี เสียง และรับประทานอาหารแบบ “พาแลง” ในวันที่  7 – 8 กุมภาพันธ์ 2552 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– ททท.สำนักงานนครนายก
โทร. 0-3731-2282,0-3731-2284
TAT Callcenter : 1672 www.tat8.com
– สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0-3745-2125-6

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย