งานรวมพลคนปีขาล แอ่วงานสงกรานต์เมืองแป้

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานรวมพลคนปีขาล แอ่วงานสงกรานต์เมืองแป้

                      

“งานรวมพลคนปีขาล  แอ่วงานสงกรานต์เมืองแป้”

            

งานรวมพลคนปีขาล แอ่วงานสงกรานต์เมืองแป้

          
วันที่ :
10 – 17 เมษายน 2553
สถานที่ : จ.แพร่

 

     ตามที่ จังหวัดแพร่  ได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ โดยใช้แคมเปญการจัดงาน “รวมพลคนปีขาล  นมัสการพระธาตุช่อแฮ” เพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเดินทางมานมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกิดในปีขาล และผู้ที่ได้มาสักการะ  เนื่องจากพระธาตุช่อแฮถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดในปีขาล หรือปีเสือ และเชิญชวนให้มาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จากผลสำเร็จของแคมเปญรวมพลคนปีขาล นมัสการพระธาตุช่อแฮ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จังหวัดแพร่ โดย นายสมชัย  หทยะตันติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และชาวจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงาน  “รวมพลคนปีขาล  แอ่วงานสงกรานต์เมืองแป้”  เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่ของชาวไทยและชาวแพร่ และยังเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในปีแห่งการท่องเที่ยวในปี 2553 นี้

  

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ โดยจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ถือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจทางด้านวัฒนธรรม และต้องการสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งใหม่ๆ สำหรับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือประเพณีปี๋ใหม่ในภาคเหนือ จังหวัดแพร่ น่าน และ อุตรดิตถ์ ต่างก็เตรียมพร้อมที่จะจัดงานเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญนี้อย่างเต็มที่  สำหรับที่จังหวัดแพร่ กำหนดใช้ชื่องานว่า “งานรวมพลคนปีขาล แอ่วงานสงกรานต์เมืองแป้” เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 17 เมษายน 2553 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

 

10 เมษายน 2553  – งานสงกรานต์ถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง
11 เมษายน 2553  – กิจกรรมประกวดลูกทุ่งลายคราม ณ ลานคนเมือง อำเภอเมืองแพร่
12 เมษายน 2553  – งานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม อำเภอหนวงม่วงไข่
                           – การแข่งขันจุดสะโป้ก (บั้งไฟ) “หนึ่งเดียวในโลก  สะโป้กเมืองแป้” หน้าโรงเรียนนารีรัตน์  อ.เมืองแพร่
13 เมษายน 2553  – การจัด “งานรวมพลคนปีขาล แอ่วสงกรานต์ช่อแฮประจำปี 2553” สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
                             และพระ  สิงห์ 1 และ 3 พระธาตุ ณ สนามกีฬาเทศบาล  ตำบลช่อแฮ” อ.เมือง
14 เมษายน 2553  –  การจัด “งานรวมพลคนปีขาล  แอ่วงานสงกรานต์เมืองแป้”  อ.เมืองแพร่
                           – การจัด งานป๋าเวณี  เมืองตรอกสลอบ ณ สนามโรงเรียนบ้านใหม่และวัดบางสนุก อ.วังชิ้น
                           – การจัด งานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลสูงเม่น ณ ที่ทำการอำเภอสูงเม่น
15 เมษายน 2553  – การ ประกวดเจดีย์ทรายหลวง เจดีย์ทรายเล็ก หน้าโรงเรียนนารีรัตน์ อ.เมืองแพร่
                           – งาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเวียงเชียงชื่น” อ.ลอง
16 เมษายน 2553  – งาน ประเพณีสงกรานต์เด่นชัย  ร่วมใจสรงน้ำพระจ้าแสนแช่ อ.เด่นชัย
                           – ขบวนแห่และการแสดง วัฒนธรรมชนเผ่า 7 อำเภอ ณ เวทีลานคนเมือง และหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ 
                             และ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ณบริเวณด้านหลังคุ้มเจ้าหลวง  
                             งานหม้อฮ่อมล้อมสะโตก ณ สวนสุขภาพ ร. 9 ข้างศาลากลางจังหวัด
17 เมษายน 2553  – การประกวดรถแกงคั่ว บริเวณถนนเจริญเมือง อ.เมือง
                            – ขบวนแห่สงกรานต์เทศบาลเมืองแพร่ และการประกวดนางงามสงกรานต์ ณ สวนสุขภาพ ร.9  อ.เมืองแพร่
                            – งานประเพณีสงกรานต์เมืองอุทยานลิลิตพระลอ หน้าที่ว่าการอำเภอสอง

 

     นอกจากนี้ ที่จังหวัดน่านมีการจัดประเพณีสงกรานต์ในหลายๆ พื้นที่โดยเฉพาะการจัดงานประเพณีสงกรานต์เมืองน่าน ประจำปี 2553 โดยเทศบาลเมืองน่าน ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 เมษายน 2553 กำหนดจัดงาน “ประเพณีสงกรานต์ และสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ ประจำปี 2553” มีกิจกรรมมากมายและมีการจัด กิจกรรมสงกรานต์ปลอดเหล้า เบียร์ ณ บริเวณถนนสุมนเทวราช ด้วย ส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ก็มีการจัดงานที่น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยเทศบาลเมือง อุตรดิตถ์ จัดงาน “ประเพณีสงกรานต์เมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 6,484.62 cm ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน  อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน  2553  มิกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง การประกวดอาหารไทย ขบวนแห่รถนางสงกรานต์ การสรงน้ำหลวงพ่อเพชร จำลอง การสรงน้ำพระยาพิชัยดาบหักจำลอง

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ททท. สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1118 , 0 5452 1127
เทศบาลเมืองแพร่ โทร. 0  5451 1060 
เทศบาลเมืองน่าน โทร. 0 5471 0234 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 0 5541 3185
Tourist Hotline 1672

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย